اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قله سیالان
استان:
مازندران
شهرستان:
تنکابن

معرفی نامه

شهرستان تنکابن واقع در غرب مازندران با ترکیبی متنوع از جاذبه‌هایی مانند دریا، دشت ، جنگل وکوهستان مکان بسیار زیبایی برای گردشگری است. قله سیالان از سلسله جبال البرز غربی با ارتفاع ۴۱۳۱ متر در جنوب تنکابن قرار دارد.سیالان مرتفع‌ترین قله تنکابن است که در مسیر صعود داراى مناظرى بکر و کم نظیر میباشد. مسیر تنکابن به سیالان از میان جلگه هاى سرسبز و کوههاى پوشیده از گیاهان مختلف و روستاهاى زیبا مى گذرد.

قله‌ی سیالان با شکوهی وصف‌ناشدنی از دو هزار خودنمایی می‌کند و برای رسیدن به قله به صورت پیاده حدود 5 ساعت وقت لازم است.سیالان قله عظیمی است که در جنوب دریای مازندران است. دامنه‌های شمالی سیالان با شیبی تند به کف دره دوهزار میرسند. در مسافت کوتاهی این دره به دریای مازندران واریز میگردد.

فاصله قله سیالان تا دریای مارندران (که ۲۵ متر پایینتر از سطح دریاهای آزاد میباشد) فقط ۳۶ کیلومتر است. فاصله قله سیالان با نقطه ای در کف دره دوهزار به ارتفاع ۱۰۰۰ متر تنها ۱۲ کیلومتر است. یال شمالی سیالان قله ای فرعی با ارتفاع تقریبی ۴۰۵۰ متر درست میکند.سیالان و قلل اطراف آن سدی غیر قابل نفوذ در برابر رطوبت دریا ایجاد میکنند.

دامنه‌ها و دره‌های شمالی سیالان غالبا مه گرفته میباشند. این دامنه‌ها تا ارتفاع ۲۲۰۰ متری از جنگلهای انبوه پوشیده شده اند. بالاتر از جنگلها-علفزارهای سرسبز و توندرای کوهستانی به دریاجه‌های ..

.مشاهده کامل متن زیبای فصلی در ارتفاع ۳۵۰۰ متر میرسند. این دریاچه‌ها در فصل ذوب برفها در زیر برفچالهای دامنه‌های شمالی قله‌ها بوجود می‌آیند.دامنه‌های جنوبی سیالان به دره الموت مشرف میشوند.

درختان سرو کوهی بطور پراکنده ای بر روی این دامنه‌ها تا ارتقاع ۲۷۰۰ متری به چشم میخورند.به دلیل کوتاهتر بودن مسیر و ارتفاع بیشتر نقطه مبدا-سیالان معمولا از سمت جنوب صعود میگردد. نقطه شروع روستای "هنیز" (ارتفاع ۲۱۵۰ متر) میباشد. اکثر کوهنوردان ار دامنه‌های ریبای شمالی به دره دوهزار فرود می‌آیند.

نقطه پایان راهپیمایی روستای "عسل محله" (ارتفاع ۱۲۵۰ متر) است.از تنکابن از دو راه به این قله مى توان رسید. راه نخست از طریق زنگیشا محله به کشکوه و سلیمان آباد و راه دوم ازطریق خرم آباد است که به دو راهى لتاک و هتل سیالان مى رسد که یکی از آنها بسمت جنگل دو هزار و دیگری به روستای عسل محله ختم میشود.منبع :http://www.

alborzmount.blogfa.com/page/siyalan.aspxhttp://roodbarmount.

blogfa.com/8909.aspxباتشکر از ابراهیم فرجی پور http://isna.ir/fa/news/91121308571.