اطلاعات بیشتر


نام مکان:
کاخ صفی آباد
استان:
مازندران
شهرستان:
بهشهر

معرفی نامه

کاخ صفی آباد، در جنوب غرب شهرستان بهشهر در سال ۱۰۱۰ هجری قمری به فرمان شاه عباس کبیر ساخته شده است. شاه‌عباس به‌دلیل علاقه‌مندی به فرزندش این بنا را کاخ صفی‌آباد نام نهاد.این عمارت از جمله ابنیه تاریخی و باشکوه دوره صفویه است که در دوران قاجار به‌علت بی توجهی به کلی ویران شد، ولی در عهد پهلوی به دستور رضا شاه با همان اسلوب و ویژگی معماری عصر صفوی دوباره بازسازی شد.مصالح به‌کار رفته در این کاخ، سنگ، آجر و گچ میباشد.

این کاخ در میان باغی زیبا به‌صورت بنایی مربع شکل که دارای ابعاد ۲۵ × ۲۵ متر بوده و در 2طبقه ساخته شد. ورودی کاخ در سمت شمالی قرار گرفته که با عبور از 5پله امکان دسترسی به طبقه اول کاخ وجود دارد. طبقه اول دارای چند اتاق است که به وسیله راهرو و هشتی امکان دسترسی به داخل آنها وجود دارد. طبقه دوم نیز دارای راهرو و اتاق‌های زیبایی است.

بنا بر روایت مورخان دیوارهای درونی کاخ دارای نقاشی‌های گوناگون بوده که متأسفانه امروزه، اثری از آن برجای نمانده است.از کاخ صفی آباد و تا باغ شاه بهشهر که به عمارت چهل ستون مشهور است، یک راه زیر زمینی احداث شده بود که در مواقع ضروری مورد استفاده عبور و مرور یا سایر جریان‌های دیگر باشد. فاصلهٔ کاخ تا دریا در حدود ۱۶ کیلومتر است و در ایام سلطنت صفویه به ویژه شاه عباس کبیر این راه زیر زمینی جهت امور سوق الجیشی و جلوگیری از تهاجمات ازبکان ..

.مشاهده کامل متن و سایر ملل وحشی که در حول و حوش دریای خزر زندگی می‌کردند، استفاده می‌‎شد. در موازات کاخ صفی آباد چشمهٔ آبی موجود است که به چشمه «پلنگ خیل» شهرت دارد. این آب در ایام فرمانروایی صفویه با شکل روباز و قیمتی و نیز با تنپوشه‌های سفالی جریان داشت و در وسط ساختمان طبقه اول حرفی مرمر به شکل کثیر اطلاع احداث بود و در تمام طبقات ساختمان از دیواره و غیره به وسیلهٔ تنپوشه‌های سفالی آب جریان داشت تا تهویهٔ هوا برای ایام تابستان یا احتیاجات دیگر شود.

اهالی شهر و کسانی که سال‌های قبل از انقلاب را به خاطر دارند، می‌گویند در زمان شاه این ساختمان جهت بهره برداری جاسوسان آمریکایی در اختیار مستشاران آمریکایی بود و بعد از انقلاب فقط چند روزی به دلیل آگاهی دادن به مردم در مورد کارهای آمریکاییان درب آن‌را گشودند و مجددا تا به امروز به دلیل اینکه ساختمان در اختیار یک نهاد نظامی است، از بازدید عموم جلوگیری می‌شود. به همین دلیل تا کنون عکس یا اطلاعات جامعی از این شاهکار عصر صفوی در دست نیست. منبع :http://lamardweb.mihanblog.

com/extrapage/6http://www.bornanews.ir/Pages/News-156403.aspxhttp://www.

hamshahrionline.ir/details/229735.