اطلاعات بیشتر


نام مکان:
آبشار اسپه او
استان:
مازندران
شهرستان:
نکا

معرفی نامه

اسپه او " نام آبشاری در مسیر روستای پاسند بهشهر استنام آبشار از دوکلمه محلی اسپه یعنی سفید و او به معنی آب تشکیل شده استبرای دسترسی این آبشار که در سمت شرق مازندران است به آن بعد از وارد شدن به کمربندی شهر بهشهر (از سمت نکا به گرگان) و رفتن چند کیلومتری در سمت راست جاده به روستای پاسند می‌رسیم بعد از گذر از ورودی روستا به ورودی دوم که ورودی جنگل پاسند از می‌رسیم و از میان جنگل پاسند حدود 30 دقیقه به داخل جنگل می‌رویم بعد از رسیدن به مقصد اول ماشین را در پارکینگ منطقه پارک می‌کنیم و به خود را برای یک پیاده روی 2ساعته آماده می‌کنیم . این آبشار زیبا و دیدنی با ارتفاع بیش از 30 متر، از چشمه ای از دل کوه سیاخانی سرچشمه می‌گیرد و به رودخانه نکا رود میریزد.آبشاراسپه او از سطح دریا 720مترارتفاع دارد پوشیده از خز بوده و به خاطر شرایط آهکی بودن آن به راحتی می‌توان از آن بالا رفت.آبشار اسپه او به صورت پلکانی و کاسه ای بوده و منظره بسیار بی نظیری داردد‌ه‌ها حوضچه آهکی در 7 طبقه که در طول سالیان متمادی ایجاد شده باعث ایجاد آبشار شده اند.

قسمتهائی از مسیر این آبشار از داخل رودخانه میگذرد لذا پیمایش مسافت تقریبا سه ساعته این آبشار بسیار مفرح و لذت بخش شده است.منبع:http://www.khateomid.ir/news/8219http://gardeshdust.

blogfa.com/post-127.aspxhttp://cheraghkolbeh.mihanblog.

com/http://www.goums.ac.ir/find.

php?item=70.5608.15458.fahttp://www.

forum.98ia.com/t1104523.html.