اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قلعه‌ی شاه نشین طوس نوذر آسیابسر
استان:
مازندران
شهرستان:
بهشهر

معرفی نامه

در جنوب روستای آسیابسر بر بالای ارتفاعات آن قلعه‌ی شاه نشین طوس نوذر واقع شده است ، برای رسیدن به قلعه باید از 5 خندق که در جهت شمالـی و بخش هایی ار غرب و شــرق قلعه ساخته شده عبور کرد . این خندق‌ها در فاصله‌ها ی متفاوت از یکدیگر قـــرار گرفته اند. بخش هایی از دیواره‌ی قلعه در حدود 70 /2 متر هنوز پا برجاست . با توجه به حفاریهای غیر مجاز به آسانی نمیتوان ورودی این قلعه را مشخص کرد ، ولــی به احتمال قریب بـه یقین ، ورودی قلعه در گوشه‌ی شمال غربی اثر قرار داشته است .

دیواره‌ی جنوبـی قلـعه به ارتفاع 70 /2 متر باقی مانده که 4 ردیف سوراخهایـــی به اندازه‌های مختلف بـــرای محافظت از قلعه برای نگهبانان در نظر گرفته شده است.آب این قلعه بوسیله‌ی تنبوشه‌ها از چشمه‌ی موجود در ارتفاعات بخش جنوبی به این قلعــه هدایت مــی شد، علاوه بـر قلعه‌ی شاه نشین دختر قلعه نیز در جنوب این روستا و در میــان کوهستان البــرز و درحاشیه‌ی شمالی رودخانه‌ی نکا قرار دارد. این قلعه دارای مجموعـــه‌ی بسیار زیــبا ومعماری شگرف است .طوس نوذر فرمانده لشکر کیخسرو در امور سلطنتی کار شکنی می‌کرد ، او با فـریبرز پسر کیکاووس در این خصوص همـــدست بود .

از این رو هنگامی که کیخســرو برحریفان پیروز شد طـــوس نوذر دریافت اگـــر پادشـاه به وی دست یابد او را سخت مجازات خواهد کرد . لذا برای فرار از مجازات با جمعی از اهل نوذر به جانب طبرستان و مازندران پناه گرفت پس از چنــــدی وارد این منطقه شـــــد و قلعه ای بنا نهاد . ظهیر الـــدین مرعشی دانشمند نامی می‌نویسد « هنوز آثار قصر و مقر طــوس نوذر باقی است و به لومان دون مشهور است ». رابینو نیز می‌گوید : « محل قلعه ای کـه طوس نوذر ساخته بود هنوز تا زمـان ابن اسفندیار در هنگامی که لومـان دون خوانـده می‌شد معلوم بود ، کیوس نیـــز در این نقطه آتشکـــده ای ساخت و اینطـــور نقل شــــده است کــــه ایــن روستــــا پای قلعــــــه‌ی آب دارا ( دژ دارا) اســـت .

منبع :http://wikiroosta.ir/http://www.asiabsarvillage.ir/http://asiabsarmm.

blogfa.com/.