اطلاعات بیشتر


نام مکان:
بقعه چهل دختران
استان:
اصفهان
شهرستان:
کاشان

معرفی نامه

آدرس : اصفهان، کاشان،فین بزرگ ،محله ماداببقعه چهل دختران در واقع حکایت پناهنده شدن چهل دختر از سادات بنی هاشم از ترس اعمال جور و ستم و پناه آوردن آنها در این مکان می‌باشد که بر اساس گفته و اعتقاد اهالی ، در این مکان به امر الهی غایب شده اند طوری که هیچ کس دیگر آنها را بعد از ورود به اینجا ندیده است. در داخل بقعه بصورت نمادین مقبره ای با حفاظ فلزی قرار گرفته که مورد توجه زایرین می‌باشد. در داخل بقعه هیچ گونه آثار هنری و تزیینی از جمله گچ کاری و کاشیکاری و یا آیینه کاری مشاهده نمی‌شود و ساختمان بقعه بسیار ساده و بدون تزیین رخ می‌نمایاند. مردم و اهالی برای برآورده شدن حاجاتشان در این مکان به راز و نیاز می‌پردازند.

صحن حیاط محوطه‌ی دور تا دور بقعه ، مساحتی بالغ بر هزار متر دارد و مساحت خود بقعه دویست متر می‌باشد. این مکان دارای گنبد و مناره ایی نمی‌باشد. ساقه این گنبد از داخل بنا بر پایه‌های ضخیمی استوار شدهکه رأس آن‌ها به هشت طاق کوچک جناقی ختم می‌شود و سقف مدور گنبد روی این قاعده کثیرالاضلاع قرار گرفته است . در وسط سقف نیز ترنج گردی از کاشی‌های معرق ساخته شده که سالم و پاکیزه باقی مانده است .

در بدنه هریک از چهار جانب اصلی بنا هم روزنه ای برای روشنایی تعبیه شده است . اما پوشش آجری خارج گنبد چندین شکاف برداشته که هرگاه جلوگیری و مرمت کامل نشود ، بیم خرابی زیادتر ، بلکه فرو ریختن ...

مشاهده کامل متن آن هم می‌رود . خرابه‌های وسیعی که قبلا در (در سالهای اخیر به جای آنها دبستان نوبنیادی ساخته شده است .) نشان دهنده این بود که ابنیه دیگری نیز در حوالی گنبد کنونی وجود داشته است .این بقعه در اصفهان، کاشان،فین بزرگ ،محله ماداب واقع می‌باشد.

منابع :http://kashanskan.com/http://harameyar.org/http://www.emamzadegan.

ir/http://nebeshte.com/http://www.panoramio.com/.