اطلاعات بیشتر


نام مکان:
جنگل شالتماس
استان:
مازندران
شهرستان:
قائمشهر

معرفی نامه

شالتماس نام جنگلی واقع در روستای افراتخت از توابع شهرستان قائمشهر می‌باشد که از نام شاه طهماسب گرفته شده است . شاه تهماسب دوم پس از اشغال اصفهان به دست محمود افغان و کشته شدن شاه سلطان حسین، برای مدتی، از ترس جان در تفرج گاه بهاری خود که در جنگل‌های تپورستان آن زمان (مازندران امروزی ) ساخته بود سکنی گزید . پس از شکست افغان‌ها به دست نادرشاه افشار، شاه تهماسب دوم تپورستان را ترک کرد و به مرکز حکومت خود بازگشت ولی نام وی از همان زمان تا به امروز بر روی آن جنگل‌ها باقی‌مانده به صورتی که اکنون این جنگل را شالتماس ( به معنی شاه تهماسب ) می‌نامند. امروزه آثار زیادی از آن تفرج گاه باقی نمانده ولی در سال‌های اخیر اشیاء قدیمی بسیار زیادی از دل این جنگل کشف شده است .

این جنگل در استان مازندران، کیلومتر شش اتوبان قائمشهر به ساری، شهر جدید ارطه، روستای همیشه سرسبز افراتخت قرار دارد. گونه‌های درختی متنوعی از جمله : ممرز، بلند مازو، راش، پلت شیردار، نمدار، ملچ، خرمندی، انجیلی و توسکا در این جنگل مشاهده می‌شود .منابع :http://www.yjc.

ir/http://fa.wikipedia.org/http://khorasannews.com/www.

khabarie.com/..