اطلاعات بیشتر


نام مکان:
دریاچه سد زمزم
استان:
مازندران
شهرستان:
قائمشهر

معرفی نامه

سد زمزم که سد برنجستانک هم نامیده می‌شود سدی از نوع خاکی با ھسته رسی می‌باشد که در ھشت کیلومتری جاده قائمشھر به تھران در روستای برنجستانک در حریم منطقه حفاظت شده جنگلی خیبوس واقع شده است . طول این سد دویست و چهل و دو متر، عرض آن ده متر و ارتفاعش از کف پی ، سی و دو متر می‌باشد و می‌تواند نه ملیون متر مکعب آب را در خود ذخیره نماید. این سد به منظور ذخیره سازی آب و استفاده از آن در مواقع کم آبی برای تامین آب در هزار و صد و بیست هکتار اراضی کشاورزی و شالیزارھای پایین دست سد،ساخته شده است .فضای جنگلی و قرار گرفتن سد زمزم در نزدیکی آن ، فضای زیبایی را برای گردشگران فراھم آورده است که می‌تواند اوقات فراغت خود را همراه با خانواده و دوستان در کنار این سد سپری کنند .

منابع :http://fa.wikipedia.org/http://www.safarcard.

ir/Upload/Modules/Contents/asset0/532.jpg.pdfhttp://www.earthwatchers.

org/www.balatarin.com/.