اطلاعات بیشتر


نام مکان:
مسجد رحیم خان
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان

معرفی نامه

این مسجد بعد از مسجد سید بزرگترین مسجد اصفهان به شمار می‌آید و در واقع می‌توان آن را پنجمین مسجد بزرگ و با شکوه اصفهان دانست که در ابتدای محله نو شیرازی‌ها و متصل به محله در کوشک قرار گرفته است .این مسجد از آثار بعد از صفویه می‌باشد. بانی آن مرحوم "آقا سید حسن مدرس میر محمد صادقی " بوده و پس از فوت وی ، "محمد رحیم خان بیگلر بیگی امین الرعایا" و برادرانش " محمد کریم خان وکیل الرعایا " و " محمد حسین خان امین الرعایا " هر یک پس از دیگری اقدام به تکمیل ساختمان مسجد پرداختند و در سال هزار و سیصد و چهار هجری قمری ساخت آه به پایان رسید.در سال‌های اخیر نیز این مسجد توسط مردم تزئینات و کاشی کاری شده است .

مسجد دارای سه ایوان جنوبی ، شرقی و غربی می‌باشد و در سمت شمالی شبستان زمستانه قرار دارد . همچنین سه سردر شرقی ، غربی و شمالی دارد . شبستان اصلی در سمت قبله متشکل از سه قسمت می‌باشد. دو قسمت چپ و راست هر کدام دارای چهار ستون بزرگ سنگی به قطر حدود هشتاد سانتیمتر با پایه ستون و سرستون‌ها به قطر بیش از صد و بیست سانتیمتر هستند .

قسمت مرکزی شبستان در زیر گنبد دل نما واقع شده است. کف گنبد خانه با کاشی‌های بیست در بیست فیروزه ای و کف دو قسمت چپ و راست با خشت خام فرش شده است . دور گنبد شانزده پنجره وجود دارد و در زیر گنبد چوب‌های زیادی بصورت شبکه ای به گنبد متصل اند که سنگینی وزن گنبد را تحمل ..

.مشاهده کامل متن می‌کنند و همگی آنان به تیرک بزرگی اتکا دارند . احتمالا این چوبها را بعدها به گنبد متصل کرده اند . در ورودی ایوان قبله یک سنگاب به بلندی حدود یک متر و در شمالی‌ترین قسمت حیاط هم یک سنگاب کوچکتر قرار دارد .

درون حیاط مسجد دو سکوی نماز شمالی و جنوبی در دو طرف حوض قرار دارد که هر کدام از این سکوها محرابی جداگانه دارد . در دو سوی شرقی و غربی مسجد نزدیک فضای گنبد خانه دو راهروی ورودی است که به کوچه‌های شرقی و غربی مسجد باز می‌شود . در سمت جنوبی سردر شرقی ، حوضخانه و سرویس بهداشتی مسجد قرار دارد که یک در از بیرون و یک در از داخل مسجد دارد . این حوضخانه دارای چهار ستون سنگی و حوضی چهارگوش در میان آنها می‌باشد .

بر بالای ایوان شرقی مسجد یک مأذنه چوبی مستطیل شکل با گنبد رک قرار دارد و در دورادور سه طرف این ایوان شبستان کوچکی وجود دارد که احتمالا محل درس بوده است . در دو طرف شرقی و غربی مسجد اتاق هایی قرار گرفته و در بالای دالان ورودی شرقی (پشت سردر) سه حجره برای طلاب علوم دینی قرار دارد . در سمت غربی مسجد هم در طبقه دوم دیوارها و نیم طاقهایی است که احتمالا برای زیبایی مسجد ساخته شده است .شبستان شمالی ، فضایی چهل ستونی زیبا و یک متر پایین‌تر از حیاط مسجد است .

این فاصله یک متری را ازاره‌های سنگی احاطه کرده اند. شبستان دارای هفت درگاه می‌باشد که درگاه میانی در ورودی و بقیه پنجره هستند . شبستان در امتداد شرقی – غربی دارای چهار ردیف ستون سنگی و دو ردیف ستون آجری در طرفین است . در امتداد شمالی – جنوبی شش ردیف ستون قرار دارند .

ستون‌های سنگی هشت ضلعی با قطر حدود چهل و ستون‌های آجری مربع با قطر حدود شصت سانتیمتر هستند . در سمت غربی شبستان دالانی زیبا قرار دارد که در هر طرف دارای نه دهنه ، هر کدام به طول حدود دو متر می‌باشد و در هر کدام از این دهنه‌ها صفه ای بزرگ برای نشستن و استراحت وجود دارد . به سمت شمالی که برویم در دهانه ششم در سمت شرقی یک در به شبستان زمستانی و در سمت غربی یک در به راهرویی باز می‌شود . در بالای این دهانه هم نورگیری کوچک تعبیه شده است.

دالان پس از یک چرخش به سمت غرب به یک هشتی بزرگ وارد می‌شود . سردر شمالی مسجد از این هشتی به داخل بازارچه باز می‌شود . در ضلع شرقی هشتی درگاهی کوچک وجود داردکه به حیاط پشت شبستان زمستانی باز می‌شود . در داخل حیاط حوضی کوچک ساخته شده و یک سنگ قبر بزرگ به ارتفاع نزدیک یک متر و در ضلع شرقی حیاط بنای مقبره آیت الله سید حسن مدرس قرار دارد .

بازارچه رحیم خان در ضلع شمالی مسجد است و در کوچه سمت شرقی مسجد پارک کوچک محلی رحیم خان قرار دارد . سطح حیاط مسجد و مقبره حدود چهار پله از سطح بازار و کوچه‌های اطراف پایینتر قرار دارداین مسجد در تاریخ دوازدهم مهر هزار و سیصد و هفتاد و هفت با شمارهٔ ثبت دو هزار و صد و بیست و چهار به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.منابع :http://www.negahmedia.

ir/http://www.isfahan.ir/http://fa.wikipedia.

org/http://wikimapia.org/http://photo44religious.blogfa.com/.