اطلاعات بیشتر


نام مکان:
روستای تیلک
استان:
مازندران
شهرستان:
ساری

معرفی نامه

تیلک، روستایی است از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری است در فاصله 1۱0 کیلومتری ضلع جنوبی شهرستان ساری قرار دارداین روستا در منتها الیه مرز استان مازندران و سمنان بین شهرهای ساری از یک سو، و دامغان و سمنان از سوی دیگر قرار دارد. تیلک از شمال محدود به روستای سواسره و آغوزگاله ، بالاده و از جنوب محدودبه رودبارک و بخشی ازفولادمحله و از شرق محدود به فولادمحله، واوسر و پایین ده و از غرب وصل به آتنی و بندبن میباشد.تیلک تابستانی معتدل و زمستانی سرد و پر برف داردقدمت این روستا سابقه ای حدود 850 ساله دارد ،بنظر می‌رسدمردمان این روستا بومی این منطقه نیستند و برخی بر این باورند که اصالتا" لر میباشند و برخی دیگرهم اعتقاد بر این دارند که کرد و لر باهم می‌باشند .اما در کنار این دو دسته گروهی هستند که بر این عقیده اندکه آنها از دهستان تیله کوه خسروی واقع در استان کرمانشاه که از نقاط مرزی ایران و عراق است به این مکان کوچ نموده اند.

اما یکی از اهالی این روستا بنام مرحوم شیخ موسی صالحی معتقد بود که مردم تیلک از کردهای موصل و خانقین عراق هستند و موقعی که میر عماد الدین بنیانگذار سلسله کوچک عمادیه در کوهستان مازندران (دودانگه و چهاردانگه) برعلیه حاکم مغولی گرگان به نام( امیر ولی) قیام کرده و مردم تیلک که از شیعیان موصل بودند از آنجا به کمک میرعمادالدین آمدند و این حرکت عاملی برای اقامت این گروه در این دهستان گردید.اما در کنار این نظریه‌ها اکثر مردم عوام بر این باورند که از طائفه خلیل هستند که سه برادر بودند که یکی از برادرها به خلیل محله بهشهر رفته و دیگری به ده صوفیان در نزدیکی شهمیرزاد و برادر دیگر به روستای تیلک رفته و در آنجا سکنی گزیده و امروزه مردم این سه روستا یکدیگر را پسر عمو صدا می‌زنند و علاقه و محبت برادرانه خاصی نسبت به هم دارند.در زمان گذشته روستاهای بسیاری در سرزمینی که امروزه تیلک نامیده میشود وجود داشت که میتوان به روستاهایی همچون، روشن آب و اسفی واش ، تروک، دوست خلیل محله، وند چال،عماد آباد(اندوا)، سراج خیل، قلعه کوتی،کاسگر محله ،چالو،و چرگتو را نام بردکه به علت عواملی همچون زلزله و بیماریهایی همچون وبا و طاعون ازبین رفته و مردمان آن مجبور به ترک این روستاها شدند وامروزه هیچ اثاری جزء نام آنها در طول تاریخ باقی نمانده است.مردمان تیلک زمینهای زراعی این روستا‌ها رابه مرور زمان دراختیار گرفته وبه کار کشاورزی مشغول شدند و قلمروی تیلک امروزی چیزی حدود 15 هزار هکتار متر مربع مساحت دارد.

بیشتر زمینهای روستا زیر پوشش جنگلهای راش و بلوط قرار دارد و همچنین دارای مراتع و چمنزارهای زیادی می‌باشد.بخشی از زمینهای این روستا جزء مناطق حفاظت شده ویژه شکاربانی قرار دارد و بهترین گاو کوهی ایران در مراتع وچمنزارها، خصو صا" سیاه گاو سرا(سی گسره)قرار دارد.بزرگترین نقطه تیلک ،محلی به نام سلطان کش (چهار نو) که نزدیک به 2900متر ارتفاع دارد و حدود 90 متراز شاهدژ لنگر بلند تراستروستای تیلک دارای چشمه سار‌های فراوانی می‌باشد و حدود یک بیستم آبی که دررودخانه تجن جریان دارد از روستای تیلک سرچشمه گرفته است از چشمه‌های معروف روستای تیلک میتوان به اسپه اک که بین مرز تیلک و واوسر قرار دارد و به عقیده مردم سبکترین آب این منطقه را دارا میباشد و ازچشمه‌های دیگر میتوان به چشمه‌های باریک آب ،چشمه چهار نو، چشمه غلغل توس خوانی، چشمه لنگر ، چشمه سرخ زمین، چشمه گاگلی، چشمه زردک، چشمه یخ پور نسام ، چشمه معروف به سنگ چشمه، لترم چشمه، چشمه سیاگاو سرا ،چشمه جندگاگلی ،و سرچشمه که از نزدیکترین چشمه خارج از محل به روستا میباشد،را میتوان نام برد.تنها آبشار روستای تیلک، جلنگ جلینگ که چیزی حدود 15 متر ارتفاع دارداز دره‌های معروف میتوان به درّه نر آب ، ان دوا درّه، قلیک درّه، مجم درّه، و سنگ چشمه دره را نام برد.

منبع:http://tilak91.blogfa.com/http://tilaki.blogfa.

com/http://tilak2020.blogfa.com/.