اطلاعات بیشتر


نام مکان:
منزل تاریخی خاندان میرفخرایی
استان:
مرکزی
شهرستان:
تفرش

معرفی نامه

در یکی از کوچه باغهای محله آب دکان تفرش بقایای خانه ای متعلق به دوره قاجار که 200 سال قدمت دارد وجود دارد که به نام خانه میرفخرائی معروف می‌باشد و در فهرست آثار ملی ایران با کد 4877 و در تاریخ 19/12/1380 به ثبت رسیده است.منزل فوق از سه بخش حیاط واحدهای معماری پیرامون حیاط و قطعه باغی تشکیل یافته و دارای دو درب اصلی در دو جهت شمال و غرب می‌باشد.از در شمالی میتوان به طور مستقیم به حیاط وارد شد که در سه سوی شرق غرب و جنوب آن واحدهای مسکونی و خدماتی قرار گرفته اند هیچ یک از ساختمانها و واحدهای مذکور از نظر طرح نقشه و نمای درونی وبیرونی نسبت به یکدیگر تشابه ندارند طبقات همکف و اول ظرف شرق بنا از اتاقها و حجره هایی تشکیل شده است.از در سمت غرب بنا می‌توان وارد دالانی شد که مسیر اصلی ورود به داخل منزل می‌باشد.

از همین مکان و از طریق یک گذر به درون باغ گام گذاشت محوطه باغ در ضلع جنوبی منزل قرار داشته و توسط دیوارهای خشتی و گلی محصور شده است.در ضلع جنوب و جنوب شرقی بقایای اتاقهای نشیمنی یک برج و در کنار آن اتاق پذیرایی مشاهده می‌شود راه ورود به برج و اتاق پذیرایی از طریق دالانی کوتاه و راه پله ای میسر می‌شود. در سمت غرب حیاط بقایای ایوانی وجود دارد که رابط بین اتاقهای مجاور می‌بوده است سقف این قسمت با تیرو پرتو و به شیوه توفال کوبی ساخته شده اند که در روی توفالهای اتاق مجاور ایوان سوره ..

.مشاهده کامل متن توحید و تعدادی نام اشخاص و همچنین تاریخ 1278 با مرکب مشکی به رشته تحریر در آمده است.تزئینات بنای فوق شامل گچبری نمای داخلی تعدادی از اتاقها شامل دور طاقچه‌ها دور بخاریها و جرزها می‌باشد.همچنین از چوب نیز به عنوان آرایه به روش توفال کوبی در سقفها استفاده شده و از آجر به شیوه خفته و راسته در نمای برونی ساختمان واقع در شرق حیاط بهره برده اند.

بنای فوق منتسب به جد پدری مقام معظم رهبری می‌باشند. منبع :http://markazi.irib.ir/index.

php/component/content/3627?task=view.