اطلاعات بیشتر


نام مکان:
امامزاده زید و رحمان ( سه گنبدان )
استان:
البرز
شهرستان:
اشتهارد

معرفی نامه

این امامزادگان از نوادگان امام جعفر صادق (ع) به شمار می‌روند. بقعه آنان که به سه گنبدان نیز شهرت دارد، در جنوب غربی روستای پلنگ آباد ( بخش رحمانیه ) در 24 کیلومتری شرق اشتهارد ،در کنار جاده کرج _اشتهارد واقع گردیده است. بنای بقعه مرکب از سر در ورودی و ساختمان اصلی است. بنای امامزاده متعلق به قرون 7 و 8 هجری است که از نظر معماری دارای وی‍ژگی خاصی بوده، و یکی از بناهای شاخص مذهبی در منطقه محسوب می‌شود.

این بنا دارای سه گنبدخانه و متعلق به سه دوره تاریخی است، بطوریکه گنبد شرقی متعلق به دوره ایلخانی، گنبد غربی متعلق به دوره تیموری و گنبد شمالی در زمان صفویه به بنا الحاق شده است.ورودی بنا شامل ایوانی به عرض 35/4 متر است وراقی مستطیل شکل به طول 13 متر در پشت آن قرار دارد. بنای اصلی که قدمت بیشتری دارد به صورت چهار ضلعی است که به وسیله طاقنما بین اضلاع فیلپوشهای مقرنس کاری در گوشه‌ها ،یک طرح هشت ضلعی به وجود آورده است .گنبد بدون ساقه در قسمت زیرین دارای نقاشیهای دیواری جالبی است.

این بقعه دارای سه گنبد آجری است که جلوه خاصی به محیط اطراف بخشیده است. به طور کلی این زیارتگاه ،هم از نظر معماری به ویژه شکل قوسهای طاقنما و کاربندیهای مقرنس دار و هم از نظر نقاشیهای روی دیوار و دیگر هنر‌های کاربردی ،از جالب‌ترین آثار قرن هشتم هجری است که به مرور زمان در دوره‌های بعدی مرمت و الحاقاتی داشته ...

مشاهده کامل متن است. بقعه زید و رحمان به شماره 755 در فهرست آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده است.منابع :http://www.mehrnews.

com/TextVersionDetail/2047637http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9005253520http://gigilyha.

mihanblog.com/extrapage/1http://www2.darmankaraj.sso.

ir/web/darmankaraj/aboutprovince/8/1/2http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/tourism/travel_turism_in_iran/Alborz_Province/2013/4/13/100775.html.