اطلاعات بیشتر


نام مکان:
رودخانه شور ( ابهر رود )
استان:
البرز
شهرستان:
کرج

معرفی نامه

رودخانه شور که با نام‌های ابهر رود یا به گفته بومیان شورکات نیز خوانده می‌شود، رودخانه‌ای است فصلی که در شمال اشتهارد و از غرب به شرق جریان دارد و تنها رودخانه ناحیه اشتهارد است. این رود از استان زنجان، کوه قره‌داغ سرچشمه مى‌گیرد و پس از مشروب کردن دشتهای ابهر، قزوین، شمال بخش اشتهارد و جنوب ساوجبلاغ به رودخانة کرج می‌پیوندد.این رودخانه به طور پراکنده دارای ماهی گورخری (Aphanius sophiae) می‌باشد و در فصل حاضر پرنده هایی چون سلیم طوقی، پرستو، ایگرت سفید و عقاب استپی در این ناحیه رویت گردیده است. لازم به ذکر است سرشاخه‌هاى این رودخانه نیز داراى ارزش‌هاى گردش‌گاهى است.

در این منطقه در واقع بر اثر فرسایش رود در ارتفاعات شمالی اشتهارد (ارتفاعات حلقه دره) باتلاق نمکزار به این قسمت زهکشی می‌شود و از این پس رود شور یک مسیر غربی - شرقی را طی کرده است و به علت شیب بسیار کم زمین، از سرعت این رود کاسته و عمدتاً در زمین نفوذ می‌کند و زمینه ایجاد کویر اشتهارد را باعث می‌شود.با عبور رود شور از این نمکزار بر شوری این آب افزوده شده و در پل آصف الدوله در نزدیکی پلیس راه ماهدشت کاملاً شور شده و به طرف جنوب شرقی جریان می‌یابد و نهایتاً به حوضه آبریز دریاچه مسیله قم می‌ریزد.در مسیر این رود در منطقه ای نزدیک به روستای جارو به دلیل شیب کم و وسعت زیاد نمک زارهایی تشکیل شده است که مناظر فوق العاده ..

.مشاهده کامل متن ای را پدید آورده است.منابع:http://www.hamshahrionline.

ir/details/206611http://fa.wikipedia.org/wikihttp://vista.ir/content/110191.