اطلاعات بیشتر


نام مکان:
منطقه حفاظت شده کوه هماگ
استان:
هرمزگان
شهرستان:
حاجی آباد

معرفی نامه

منطقه حفاظت شده کوه هماگ در استان هرمزگان و قسمت جنوبی شهرستان حاجی آباد قرار دارد.پوشش گیاهی منطقه هماگ متنوع است و در آن گونه‌های سردسیری و گرمسیری وجود دارد .در زمین‌های پایین دست منطقه بیشتر گونه‌های گرمسیری مانند کهور ، کُنار ، گیشدر ، استبرق ، خرزهره ، بید و پده و در ارتفاعات میانی بادام کوهی و بادامک ، قیچ ، آبنوس و گون و در ارتفاعات بالا ارس و زیتون وحشی وجود دارد.مهمترین پستانداران منطقه حفاظت شده کوه هماگ را در ارتفاعات بالا کل وبز و در ارتفاعات میانی قوچ ومیش، پلنگ، گربه وحشی و درتپه‌ها و مناطق دشتی جبیر، روباه معمولی، کفتار، گراز، خدنگ و انواع جوندگان تشکیل می‌دهند.

بیشترپرندگان منطقه از گونه‌های کبک و تیهو می‌باشند که درتمام فصول سال به وفور یافت می‌شوند.انواع پرندگان شکاری، جغدها و پرندگانی نظیر دیدومک، زنبورخورها، لیکو، سبزقباها، باقرقره، سسک ها، دم جنبانک، چک چک در این منطقه زیست می‌کنند.خزندگان منطقه نیط شامل انواع مار، آگاما، بزمچه و مارمولک می‌باشند.این منطقه طی مصوبه شماره ۳۵۱ شورای عالی محیط زیست (کمیسیون زیر بنائی دولت) مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۲ بعنوان منطقه حفاظت شده به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است.

منبع:http://www.doe.irhttp://www.iew.

irhttp://boomegan.com/http://www.yjc.ir/fa//http://aminhekmat.

blogsky.com/.