اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قلعه خمیر
استان:
هرمزگان
شهرستان:
خمیر

معرفی نامه

در نزدیکی بندر خمیر قلعه ای وجود دارد به نام قلعه خمیر یا قلعه شیخ عمان که عمر تقریبی این بنا به یک قرن میرسد . این قلعه یکی از بزرگترین قلعه‌های استان هرمزگان می‌باشد. ویکی از نقاط گردشگری و دیدنی شهر خمیر محسوب میشود .از این قلعه امروزه به جز بقایای دو سر درِ شمالی و جنوبی و برج شرقی نیمه‌ویران آن، اثری بر جای نمانده است.

سردرِ شمالی قلعه که اکنون در کنار کوچه تنگی متصل به شهر خمیر جای دارد، به صورت شکوهمندی از سنگ و گچ و به سبک قلعه‌‌های اروپایی ساخته شده است. در وسط قلعه آب‌انباری ساخته شده که باقی‌مانده است.در چهار گوشه قلعه چهار برج مدور بنا شده و بین هر دو برج یک برج کوتاه نیز ساخته شده است. در جنوب غربی قلعه، عمارت دو طبقه‌ای وجود دارد.

در وسط قلعه آب‌انباری ساخته شده که باقی‌مانده است.منبع :http://vista.ir/www.khamircity.

irhttp://abays.blogfa.com/www.levar.

ir.