اطلاعات بیشتر


نام مکان:
رودخانه جگین
استان:
هرمزگان
شهرستان:
جاسک

معرفی نامه

از جمله نقاط زیبا و گردشگری استان هرمزگان رودخانه جگین می‌باشد که این رودخانه آب شیرین از کوه‌های بشاگرد سرچشمه می‌گیرد و با پیوستن چند رودخانه دیگر از جمله رودخانه انگهران به آن، به دریای عمان می‌ریزد. نمونه برداری از این رودخانه نشان می‌دهند که فراوانی و توسعه پیچان رود‌ها و نیز تغییر مسیر رودخانه جگین در درجه اول وابسته به شیب کم دلتای جگین و سپس ریزدانه بودن بافت رسوب است. در این میان تغییرات شدید دبی رودخانه که به صورت دوره ای اتفاق می‌افتد عامل اصلی تغییر مسیر‌ها است. آب این رودخانه شیرین است.

در هنگام بارندگی یا رگبارهای کوتاه، مقدار قابل توجهی از آب شیرین این رودخانه به دریا سرازیر می‌شود.منبع :http://www.geographic.org/http://www.

magiran.com/http://www.jonoubiran.com/.