اطلاعات بیشتر


نام مکان:
سد جگین
استان:
هرمزگان
شهرستان:
جاسک

معرفی نامه

سد جگین در 61 کیلومتری جنوب شرقی بندر جاسک در استان هرمزگان قرار دارد.این سد با هدف تامین آب آشامیدنی بندر جاسک به میزان دو میلیون و 910 هزارمترمکعب در سال , تامین آب مورد نیاز آبیاری حدود 4500 هکتار از اراضی کشاورزی پائین دست به میزان 50 میلیون متر مکعب در سال و کنترل سیلاب‌های فصلی رودخانه ای جگین ساخته شده است.نوع سد جگین بتنی - غلتکی , RCC می‌باشد که طول تاج سد 253 متر , عرض تاج 5 متر , حجم بتن ریزی 250 هزار متر مکعب , حجم حفاری 270 هزار متر مکعب , ارتفاع از کف 68 متر , ارتفاع از پی 78 متر , حجم مفید مخزن 135 میلیون‌متر مکعب , حجم کل مخزن از تراز عادی بهره برداری 300 میلیون متر مکعب , ورودی متوسط آب رودخانه 4/1 متر مکعب در ثانیه است.این سد نقش مهمی در آبرسانی به شهرستان جاسک دارد.

منبع :http://www.irna.ir/http://www.farsnews.

com/http://www.hrrw.ir/.