اطلاعات بیشتر


نام مکان:
ساحل جاسک
استان:
هرمزگان
شهرستان:
جاسک

معرفی نامه

بندرجاسک درکناردریای مکران (عمان) قراردارد و از موقعیت طبیعی فوق العاده ای برخورداراست 270کیلومتر ساحل این شهرستان درشرق وغرب به زیبائی کشیده شده است.این ساحل ازغرب از گوان واگوشک در80کیلومتراین بندر آغاز و در شرق به روستای آبکوهی و کرتی ،ختم میگردد. ساحل جاسک بیش از 21خور را در خود جای داده است که هریک داستان شگفت انگیز طبیعت را بنمایش گذاشته اند . این خور‌ها زیست گاه وتوقفگاه انواع پرندگان مهاجر میباشند که در فصول مختلف سال درآنها دیده میشوند .

بزرگترین خور در حوزه شرق جاسک خور کرتی یا رابچ میباشد که ضمنا بزرگترین خور خاور میا نه بحساب می‌آید .درآن سوی رودخانه و دشت جگین ،ساحل زیبای عبد وبیاهی در120کیلومتری شهرجاسک ،یکی از دیدنی‌ترین سواحل این شهرستان می‌باشد.جذابیت این ساحل به دماغه راس میدانی وکچ (پناهگاه وخلیج)ادامه دارد و می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های مختصری به بهشت گردشگران مبدل ساخت . درطول ساحل جاسک غربی جاذبه‌های دیدنی فراوانی وجود دارد.

که از این قرارند . کپو وسراهکون(kappo)جزیره ای صخره ای بین ساحل گتان وبونجی به زیبائی سراز آب بیرون آورده ومحل مناسبی برای جذب گردشگران بحساب می‌آید.تومپ خلفاندر نزد یکی خورکرکننگی شبه جزیره زیبائی وجودارد بنام تومپ خلفان( درگویش بلوچ تومپ به معنای تپه است . این شبه جزیره که محل زیستگاه انواع پرندگان دریائی ساکن و پرندگان .

..مشاهده کامل متن مهاجرمیباشد) که درگذشته ای نه چندان دور، صیدگاه و تفرجگاه اعراب حوزه خلیج فارس و سلطان نشین عمان ،بوده است و به همین دلیل به این نام شهرت پیدا کرده است. این شبه جزیره تماشایی در میان تپه ماهورهای خور کرکننگی karkanangi،محصور میباشد ویکی از جاذبه‌های شرقی جاسک می‌باشد.

صیدگاه‌های تفریحیدر ساحل غربی وشرقی جاسک صید گاه‌های متعددی وجود دارند که مورد علاقه بسیاری ازگردشگرن استان هرمزگان واستان‌های مجاور میباشند.صیدگاه‌های ساحل غربیصیدگاه‌های ساحل غربی بندر قرار دارد. این ساحل زیبا یکی از بزرگترین صید گاه‌های منطقه به شمار می‌آید که در تعطیلات و مخصوصا در فصل زمستان ،گردشگران زیادی را بسوی خود جهت صید انتطاری بسوی خود میکشد.صیدگاه گنگان ،مزاری ،خور جاسک کهنه ،ازجمله صیدگاه‌های دیگر،ساحل غربی جاسک ، میباشند.

صیدگاه‌های ساحل شرقیدر ساحل شرقی جاسک نیز صید گاه‌های تفریحی متعددی وجود دارد که طی سال‌های اخیر، نظر بسیاری از گردشگران را به خود جلب کرده است .این صید گاه‌ها که ازساحل بحل درپنج کیلومتری شهرجاسک شروع میشود عبارتند از:صید گاه سنت sontdaraf درف ، پوراف ، صیدگاه خورخلاصی ،صیدگاه سورگلم ،صید گاه سورگلم ،صیدگاه حد درساحل گابریگ ،وصیدگاه بزرگ ودیئنی رابچ درشرقی‌ترین ساحل شرقی جاسک قراردارد.صیدگاه‌های دیگری در اطراف شبه جزیره جاسک وجود دارد که ازگذشته‌های دورتفرجگاه گردشگران بوده است و علاقه مندان صید انتظاری وساحلی رابسوی خود جلب نموده اند که از جمله آنان عبارتند از:صیدگاه لمبری ،صیدگاه زیارت وصیدگاه سیاه کوه درراس دماغه جاسک .خورو خلیج جاسک نیزازصیدگاه‌های تفریحی بندرجاسک بشمار می‌آید.

جنگل‌های حرا جنگل‌های حرا در بعضی ازبنادر وجزایرجنوبی ایران بعنوان جاذبه‌های طبیعی این مناطق ،گردشگران بسیاری را بخود جلب نموده اند که معروفترین آن‌ها ازنظرمیزان بازدید کننده ،حراقشم میباشد.باهمه این تفاصیل حرا منطقه شرق هرمزگان که تمر) temer) خوانده میشوند، ازجمله دیدنی‌ترین ووسیع‌ترین جنگلهای دریائی کشوربشمارمی آیند که حراءآذینی باوسعتی بیش از 3هکتارازجله این جنگل هاست که در120کیلومتری جاسک ودرمنطقه بریزگ قراردارد.در مناطقی از شرق و غرب شهرستان جاسک نیز وجود دارد که بدلیل غفلت در معرفی آن‌ها ،کمتر نامی از این جاذبه‌های زیبای دریائی به میان می‌آید. این جنگل‌ها عبارتند از:حراخورلوراناین حرا درشمال بندرجاسک قراردارد که در ورودی خور لوران واقع است .

ویکی ازمناطق زیبای بندرمی باشد.حرالوران درگذشته ازجمله زیستگاه پرندگان بود که متاسفانه بدنبال بی توجهی مسئولین امر،تبدیل به زباله دان شهرشده است.حراء پوراف.(mudvolcano)جنگل حراپوراف درمجاورت آب گرم وگل افشان پوراف قراردارد واز جمله صید گا‌های تفریحی میباشد.

جنگل دریائی خلاصیاین حراء از وسیعترین حراء منطقه و زیستگاه انواع پرندگان میباشد .حرا خلاصی از طریق خشکی و دریا از بندرجاسک قابل دسترسی است و در 30 کیلومتری این بندر قراردارد.حراء پهنو(pahnu)جنگل دریائی زیبای دیگری در70کیلومتری شرق جاسک ودردل خورحد وجود دارد که ازغرب به شرق واز جنوب روستای سیرومچ شروع و بیشتر جنوب منطقه گابریگ را در بر میگیرد .این جنگل حراء،بهشت صیادان منطقه به شمار می‌آید که درفصل تخم ریزی میگو، به این سو جهت صید پنها نی وبدورازنگاه شیلات جاسک ،به آن سو هجوم می‌برند.

این خور بدلیل شاخه‌ها وپیچ‌های متعدد ی که دارد ،مخفی گاه مناسبی برای این صیادان بحساب می‌آید .ضمنا به دلیل وجود میگوی اندیکوس و موزی و سرتیزدراین جنگل،محل زاد ولد انواع ماهی‌ها از جمله شوریده و حلواسفید می‌باشد. خور حد و حراء پهنوضمنا محل مناسبی برای صیاد توریزم میباشد و البته هم اکنون نیز حراء مذکوردر طول فصول سال و مخصوصا در زمستان بازدیدکنندگان بیشمارِی را به خود جلب میکند.حراءرابچ( rabch)در140کیلومتری شرق جاسک و در نزدیکی روستای کرتی ،حراءدیگری وجود دارد که به رابچ معروف است و دارای سه ورودی و یادهنه است .

این جنگل ضمنا ازبخش‌های مختلفی تشکیل شده که ازطریق دهنه‌ها به دریا راه پیدا میکند.ازخصوصیت دیگراین حراء پنهان بودن آن است بهمین دلیل یکی از امن‌ترین زیستگاه پرندگان بشمارمی آمد.سرزمین‌های زیرآب و صخره‌های مرجانیدر اطراف شبه جزیره جاسک یک رشته صخره‌های مرچانی وجود دارد که به فا صله 10 تا 40 متر از ساحل دریا تا خلیج میدانی درشرق جاسک ،کشیده شده اند که عمق آب تا روی صخره درهنگام جزربین 1تا 3 متر، متغیر است . این دنیای زیر آب محل تجمع انواع ماهی‌ها و جانوران تماشائی دریائی است.

گشریا صخره‌های زیر آبی جاسک محل گشت و گذار غواصان بومی منطقه میباشد که هر روز برتعداد این گردشگران زیرآب افزوده میشود . غواصان جاسکی درمحل هائی چون :سه پستان و گشر(gesher)تییو، اسکله، گشرفشنگی ، گشرزیارت ، گشرچیل ،گشرکیبل هوزوکت افتارگ ،گشرسیاه کوه وبلاخره گشروساحل صخره ای سنت درف ،از جمله جاذبه‌های گردشگران و غواصان میاشد.گشربایه گشرگلیوار گهه ،گشر تیمور،گشر غریبو،بهمدی ،مازندرانی وگشرهای گنگان که عبارتند از:سنگ پدری سنگ دریائی وسنگ گداوسنگ14گازی وسه گازی ونه گازی وسنگ دریائی کوه مبارک ازجمله صخره‌های زیردریائی دیگری هستند که با فاصله بیشتری ازساحل قراردارند که ازجمله صید گاه‌های معروف صیادان حرفه ای جاسکی میباشند.صید‌های سنتیدرجاسک علاوه برانواع صید حرفه ای معمول در بین صیادان جاسکی ،نوع دیگری ازصید مخصوصا در گذشته رایج بوده که هم به لحاظ فرهنگی وهم ازنقطه نظر اجتماعی وپیامی که داشته اند ، مورد توجه گردشگران و علاقمندان قرار میگرفته است .

هم اکنون نیز این نوع صید در بعضی از نقاط منطقه جاسک رایج است که به لحاظ بصری وجلب گردشگر بسیار حائز اهمیت است.نمونه هائی از این نوع صید با تفاوت هائی ، درجزایر گوای هند و تایلند مشاهده میشود که سالانه گردشگران بسیاری را بخود جلب میکنند. این نوع صید عبارتند از:1-هو(hoo) : دراین نوع ازصید مرد‌ها وزن‌های ساحل نشین درموقعیت‌ها وروزهای خاص به این صید رو میبرند درواقع این نوع صید، صیدی تفریحی و تفننی است .این صید مخصوص شکارماهی شورت میباشد که بسیار جذاب ودیدنی است .

2-جل(jal )این نوع صید نیز از نوع صید مختلط است .اما برخلاف هو،بسیارحرفه ای ودیدنی است . صید جل دارای مراحل جالبی است که از گیم دیدن ( دیده شدن گله‌های ماهی ساردین و موتودردریا توسط صیادان منتظر، گیم نامیده میشود) فریاد زدن هوبیا شروع و به جل دادن و گردو (خشک کردن) و خشک کردن و گونی کردن ختم میشود. نحوه این نوع صید نیز بسیار دیدنی است وبرای گردشگران جذابیت فوق العاده ای دارد.

3-صید سرمهری (نوعی لنسرابتدائ مخصوص صید ماهی مران) و صید با قایق هائی بنام هوری وشاشک ،از جاذبه‌های جاسک میباشد که متاسفانه بدلیل بی توجهی مسئولین مربوطه،ازرونق افتاده اند.درموردجل نیز چنین اتفاقی افتاده وبعضی از مراحل صید بصورت مدرن وبا تکنیکهای صیادی جدید صورت میگرد. منبع :http://daryanews.ir/www.

hamshahrionline.irmakorananth.blogfa.com.