اطلاعات بیشتر


نام مکان:
کشتی داما
استان:
هرمزگان
شهرستان:
بندر لنگه

معرفی نامه

این کشتی باربری سنگالی که در عمق 33 متری آب‌های جنوب شرقی کیش آرمیده است در یکی از شب‌های پاییزی سال 1384 به دلیل آبگرفتگی موتورخانه، اعلام وضعیت بحرانی نمود، اما از درخواست کمک سر باز زد صبح روز بعد به دلایل نامعلومی غرق و برای همیشه معمای مرموز خود را به اعماق برد در تحقیقات بعدی مشخص گردید که به مدارک کشتی دستبرده شده است و کشتی 10 سال جوانتر از تاریخ ساخت خود معرفی گردیده است این دلیلی کافی برای عدم پرداخت بیمه کشتی و بار موجود در آن سینک آشپزخانه، سرامیک و تخته توسط شرکت‌های بیمه بود. در هر صورت این کشتی اکنون پس از گذشت کوتاه مدتی که در اعماق آرمیده است تبدیل به زیستگاهی مصنوعی برای آبزیان و همچنین سایت جدیدی برای غواصی گردیده است. غواصی در اطراف این مغروق که در فاصله 4 مایلی از جزیره به پهلوی راست خود خوابیده است، نیاز به تبحر خاصی نداشته اما جهت ورود به بدنه کشتی، فراگرفتن دوره تخصصی کشتی‌های غرق شده الزامیست. ورود به بدنه کشتی از طریق پنجره کابین فرماندهی امکان‌پذیر بوده و عبور از راهروی پشتی کابین فرماندهی شما را به آشپزخانه و خوابگاه هدایت می‌نماید پروانه کشتی نیز که مکان مناسبی جهت عکاسی به شمار می‌رود در عمق 30 متری قرار دارد از آبزیان این منطقه می‌توان خفاش ماهیان، باراکودا، انواع سنگسر، سرخو و نیز اژدرماهیان را نام برد، دستیابی به این کشتی مغروق از طریق نقاط جی پی اس مقابل امکان پذیر است .

غواصی در اطراف این مغروق که در فاصله چهار مایلی از جزیره به پهلوی راست آرمیده خود خوابیده است، نیاز به تبحر خاصی نداشته اما جهت ورود به بدنه کشتی ، فراگرفتن دوره تخصصی کشتی‌های غرق شده الزامیست. ورود به بدنه کشتی از طریق پنجره کابین فرماندهی امکانپذیر بوده و عبور از راهروی پشتی کابین فرماندهی و ورود از طریق آن شما را به آشپزخانه و خوابگاه هدایت می‌نماید پروانه کشتی که مکانی مناسب جهت عکاسی به شمار می‌رود در عمق ۳٠ متری قرار دارد.از آبزیان این منطقه میتوان به خفاش ماهیها ، باراکودا ، انواع سنگسر سرخو و نیز اژدر ماهیان اشاره کرد.دسترسی به این سایت فقط توسط قایق‌های مجهز غواصی امکانپذیر است.

منبع :http://www.cmasdivers.com/sayt-haye-ghavasi/kish/dama.html www.

kishdivingcenter.com.