اطلاعات بیشتر


نام مکان:
ساترن کرک
استان:
هرمزگان
شهرستان:
بندر لنگه

معرفی نامه

ساترن کرک یا شکاف جنوبی از دیگر سایت‌های غواصی در اطراف کیش می‌باشد که بسیار زیبا بوده ،اما به دلیل دوری نسبی ، ملاقات کننده کمتری دارد. این منطقه در سه مایلی جنوب جزیره واقع گردیده استو از شکافی تشکیل شده است که تا عمق ۲۲ متری نیز ادامه می‌یابد.از آبزیانی که در این سایت به چشم می‌خورند ، می‌توان به دسته‌های بزرگ باراکودا، بلک تیپ و خفاش ماهیها اشاره کرد.با توجه به جریان آب این منطقه ، غواصی در این سایت نیاز به تجربه و تبحر فراوان در غواصی داشته و جهت افراد تازه کار مناسب نمی‌باشد.

دسترسی به این سایت فقط توسط قایق‌های مجهز غواصی امکانپذیر است.برای دسترسی به این سایت می‌توانید با هماهنگی قبلی با مرکز غواصی کیش با استفاده از قایق‌های مجهز غواصی همراه شوید.منبع :www.kishtpc.

com/www.tasnimnews.comhttp://www.kishdivingcenter.

com/index.php.