اطلاعات بیشتر


نام مکان:
حمام بیلقان
استان:
البرز
شهرستان:
کرج

معرفی نامه

بیلقان یکی از محلات شهر کرج است . این منطقه دره ای معتدل و خشک است که در شمال شرقی کرج واقع شده و رودخانه کرج از میان آن می‌گذرد . در این آبادی حمامی قدیمی وجود دارد که در نگاه اول چیزی جز سه برآمدگی مخروطی شکل در یک میدانگاه به نظر نمی‌رسد. بالای هر یک از این برآمدگی‌های مخروطی ، سوراخی به شکل نورگیر وجود دارد که با تورهای سیمی پوشیده شده و با کنجکاوی می‌توان متوجه شد که میدانگاهی در اصل پشت بام حمامی قدیمی است.

ازسبک بنای حمام قدیمی بیلقان می‌توان نتیجه گرفت که بنای مربوط به دوران قاجاریه است وبه گفته اهالی تاسال 1350 دایرومورد استفاده بوده است. ورودی حمام روبه شمال است. پس ازعبور 10 پله وعبوراز یک پیچ، وارد رختکن یا سربینه می‌شویم. بین رختکن و گرمخانه راهرویی است که نظافتخانه مجاور آن قرار دارد.

سقف رختکن وگرمخانه ، گنبدی است که ازخارج با کاهگل اندود شده وازداخل با آهک اندود و آهک بری شده است. تعداد لایه‌های متعدد گل اندود پشت بام ، سابقه مرمت آن را نشان می‌دهد. به علت اینکه زمین دارای شیب تندی است، قسمت غرب وشمال حمام دردل زمین قرارگرفته و ضلع جنوبی وشرقی آن ، دیوارسازی شده است. منبع :http://ramm.

blogfa.com/post/29http://www.afarinesh-daily.com/afarinesh/News.

aspx?NID=10980.