اطلاعات بیشتر


نام مکان:
مسجد گله داری
استان:
هرمزگان
شهرستان:
بندرعباس

معرفی نامه

مسجد تاریخی گله داری در محله اوزی‌های بندر عباس قرار دارد.طبق کتیبه سنگی مسجد در سال 1338 ه . ق توسط حاج شیخ احمد گله داری به جای مسجد کوچکتری از قرن سیزدهم بنا گردیده است . کتیبه تاریخی بنا مورخ 1338 ه .

ق است و نام بانی بنا در کنار محراب و بر دیوار نصب شده است.این مسجد بر روی صفه ای به ارتفاع 1/5 متر بنا گردیده و مشتمل بر صحن،ایوان، شبستان ستوندار ، ماذنه و شبستان زمستانی است . شبستان مسجد به صورت مربع دارای 16 ستون استوانه ای بر پایه مربع است . ستون‌ها و نیم ستون‌های مزبور توسط طاق هایی با قوس شکسته به همدیگر متصل شده و سطحی را برای پوشش تیر چوبی مسجد فراهم ساخته اند .

پوشش شبستان ‚ به کمک تیرها و تخته‌های چوبی و اندود ضخیم گلی صورت گرفته است .در تعمیرات سال 1354 سطح زیرین سقف با پوشش‌های جدید آکوستیک پوشانده شده است . در میانه ضلع غربی بنا محرابی به عمق حدود 1/30 و ارتفاع 4 متر با تزیینات زیبای گچی قرار گرفته است . در بدنه جنوبی این محراب محفظه ای برای نگهداری کتاب‌ها و اشیای دیگر تعبیه شده است .

در اضلاع مختلف شبستان جمعا 19 درگاه با درهای چوبی و در جانب شرقی و جنوبی شبستان ‚ ایوان هایی با یک ردیف ستون ساخته شده است . تمام ستون‌ها به غیر از ستون‌های اصلی در راس اضلاع که مربع هستند ساقه ای استوانه ای دارند . تزیینات بنا منحصر به تزیین گچی قالبی و گچبری هایی ..

.مشاهده کامل متن است که در محراب ، سر ستون‌ها و سطح زیرین طاق‌ها به کار رفته و از زیبایی خاصی برخودار است . ازاره شبستان و ستون‌ها در دوره اخیر با قطعات سنگ نما پوشش یافته است در زاویه شمال شرقی مسجد، گلدسته ای به ارتفاع تقریبی 8 متر با طرح استوانه ای و ماذنه ای بر بالای آن ساخته شده است . در گوشه جنوب شرقی صحن منبر و گلدسته ای پلکانی به جامانده که روبه ویرانی است .

در حال حاضر بخشی از صحن جهت استفاده نمازگزاران مسقف شده است. در زیر بنای مسجد شبستانی است که در زمستان‌ها مورد استفاده بوده است در حال حاضر در جانب شمالی مسجد بناهای جدیدی در دست ساختمان است که طبقه دوم آنها به عنوان شبستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.منبع:http://www.negahmedia.

ir/media/show_pic/12089http://www.tebyan.net/weblog/iranology/post/30http://banderi.mihanblog.

com/.