اطلاعات بیشتر


نام مکان:
گورستان تاریخی روستای تم سنیتی
استان:
هرمزگان
شهرستان:
قشم

معرفی نامه

در این قبرستان تاریخی قبور زیادی با دست خط همان حجاران و سنگتراش‌هاى مشابه قبور سایر گورستان‌هاى منطقه که دارای قدمتی حدود نهصد سال مى‌باشد وجود دارد که بسیاری از این قبور در زیر خاک پنهان شده اند و بعضا گوشه‌هایی از‌این قبور با فرسایش خاک امروزه مشخص شده است و زیارتگاهی گنبدی و مخروبه نیز در‌این قبرستان مشاهده می‌شود که اطلاعی از شناخت صحیح آن در بین پیران محل موجود نیست، بعضی از پیران منطقه آن را خواجه بو اخیر مى‌نامند که در متون کتب قشم و خلیج فارس نیز چیزی در مورد آن یافته نشده است.با توجه به اطلاعات یافته شده و ثبت تاریخ چند قبر در این قبرستان توسط امام جمعه توریان: قبر مرحوم السعید آقا سلطان سالاری به تاریخ وفات روز شنبه هفده ربیع الاول سال هشتصد هجری قمری با قدمتی در حدود ششصد و بیست و سه سال است. قبر خانم صالحه بنت خواجه جمال به تاریخ وفات هشتصد و نه بقدمتی ششصد و چهارده ساله دارد. قبر سعیده شهیده فردوس مکان با مرور علی کمال به تاریخ وفات ماه جمادی‌الاول سال هزار و سی و نه با قدمت سیصد و هشتاد و چهار ساله که اشعاری بر قبر وی نوشته شده است.

قبر شهیده الفردوس مکان حجی مساه بنت محمود در ماه ذیقعده سال هشتصد و هفت هجری قمری با قدمت ششصد و شانزده سال مى‌باشد. بر روی دو طرف سنگ قرار گرفته بر روی این قبور آیاتی از سوره بقره (آیه الکرسی) حک شده است و بر سنگ قائم بر روی این کتیبه ...

مشاهده کامل متن اسم آنان نوشته شده و بر بعضی دیگر از این قبور آیاتی دیگر از قرآن مانند: و قل الحمدالله الذی لم یتخذ له ولد و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا نوشته شده و با حاشیه نویسی در اطراف آن با کلمات گهربار لااله‌الاالله و محمد رسول‌الله تزیین شده است.منابع :http://www.mehrnews.com/http://qeshm3000.

blogfa.com/http://www.qeshmonline.com/.