اطلاعات بیشتر


نام مکان:
امامزاده سام و هام
استان:
همدان
شهرستان:
ملایر

معرفی نامه

امامزاه سام و هام مربوط به دوره قاجار است و در شهر سامن، گلزار شهدای قدیمی سامن واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۵۱۱۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.سر منشا نام سامن از سام و هام گرفته شده است که به روایاتی این دو .پسران حضرت نوح بوده اند که سر ازسامن در آورده اند و در همینجا مدفون شده اند اما سامن تا قبل از ورود سام و هام نامی دیگر داشته است و در آن زمان به عنتاکیه مشهور بوده است حال چرا در آن زمان به سامن عنتاکیه گفته می‌شده دلیل آن مشخص و پیدا نیست . منابع:fa.

wikipedia.org/wiki http://csamen.ir/?p=931http://citysecret.persianblog.

ir/tag/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%87%D8%A7%D9%85.