اطلاعات بیشتر


نام مکان:
آتشکده قره تپه
استان:
همدان
شهرستان:
فامنین

معرفی نامه

قره تپه در جنوب فامنین که قدمت آن به پیش از تاریخ بر میگردد در حقیقت یکی از قدیمی‌ترین استقرار‌های بشری است. این آتشکده که در 3 کیلومتری شهر فامنین واقع شده است بسیار زیبا و وسیع است قره به لسان ترکی به معنی سیاه است این تپه بصورت مطبق می‌باشد هر طبقه مربوط به سوزاندن و محل عبادت گروهی از اهالی در عهد ساسانیان بوده است. قدمت این تپه تاریخی به ساسانی ختم شده است. قدمت این تپه تاریخی به ساسانی ختم شده و در فهرست آثار ملی به شماره ثبت 9879 در تاریخ 11/6/1382 به ثبت رسیده است.

منبع :http://famenin-hm.ir/fa/showpages.aspx?mid=MzQ5&spi=MTU=http://www.sh-famenin.

ir/HomePage.aspx?TabID=4618&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR.