اطلاعات بیشتر


نام مکان:
کتیبه و سد آقا جان بلاغی
استان:
همدان
شهرستان:
اسدآباد

معرفی نامه

در 15 کیلومتری شمال غرب شهر اسدآباد در میان دره‌های بخش غربی کوه منفرد آلمابلاغ که از مناطق کوهستانی و صعب‌العبور و برف‌گیر کشور می‌باشد، بقایای سد و کتیبه‌ای تاریخی مشاهده می‌شود که حد فاصل روستاهای چارق و آقاجان بلاغی در میان تنگه‌های موازی و قلل پربرف واقع شده است.این سد در دوران صفویه در قسمتی از رودخانه دربند رود احداث شده بود که به مرور زمان از بین رفته ولی کتیبه روی صخره کوهستانی همچنان باقی مانده است. متن حک شده بر روی تخته سنگ قطعه شعری به خط ثلث است که به صورت برجسته حکاکی شده است. کتیبه حاوی نام بانی و تاریخ ساخت آن نوشته شده است که در مطالعات اولیه چنین خوانده شده است:حاکم ملک حسین خان سولاق ساخت سدی برروی این ایلاق هاتــــفی گفت پـــی تاریخش بسته سدی چون بند سکندرویژگی قابل توجه این اثر تاریخی خط ثُلث آن است که دارای نوعی کارکرد تزئینی و هنری نیز می‌باشد، براساس متن کتیبه در بند دوم بیت دوم دربر گیرنده "ماده تاریخ" است که به زمان ساخت کتیبه و سد حسین خان سولاق اشاره شده است که بر پایه حروف ابجد عدد 990 به دست می‌آید.

این تاریخ برحسب هجری قمری محاسبه می‌گردد. در خلاصه التواریخ در ضمن وقایع سال 986 ه.ق آمده است: "شاه اسماعیل دوم بنا به تقاضای بساط بیگ بن سرخاب بیگ، لشگری به سرکردگی سولاق حسین تکلو برای سرکوبی برادر وی اسکندر ..

.مشاهده کامل متن که در قلعه پلنگان اقامت داشت گسیل داشت، پس از رانده شدن سکندر، حکومت اسدآباد، الکای سنقر و دینور به عهده سولاق حسن محول گشت."اثر تاریخی سد و کتیبه در تاریخ 21/2/76 به شماره 1863 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.منبع :http://khabarfarsi.

com/ext/1701834http://www.hamedanpayam.com/shownews/specific/0x22404bd36ac582cb.html.