اطلاعات بیشتر


نام مکان:
مسجد سلطانى ( مسجد جامع اسدآباد )
استان:
همدان
شهرستان:
اسدآباد

معرفی نامه

این مسجد در محلهٔ بازار اسدآباد واقع شده است. تا قبل از ویرانى، یکى از قدیمى‌‌ترین مساجد اسدآباد محسوب مى‌شد. در حال حاضر بناى مسجد قدیم را خراب کرده‌اند و مساجدى نو با طرحى مستطیل شکل به جاى آن ساخته‌اند.آنچه باعث اهمیت کنونى بنا مى‌گردد سنگ‌نبشته‌اى است که در گذشته در داخل شبستان قدیمى قرار داشت.

امروزه علاوه بر آن، چهار سنگ‌نبشته دیگر و یک سنگ قبر بر دیوار طاق نمایى در سمت چپ راهروى ورودى به حیاط مسجد نصب شده که به ترتیب سنوات عبارت‌اند از:- فرمان شاه تهماسب اول صفوى (۹۸۴-۹۳۰) مورخ ۹۷۲ هجرى قمرى دربارهٔ بخشودگى مالیات خانه شمار قریهٔ اسدآباد به خط ثلث بر روى مرمر سفید در پنج سطر به ابعاد ۲۹×۲۷ سانتى‌‌متر.- فرمان شاه تهماسب اول صفوى مورخ ۹۷۲ هجرى قمرى دربارهٔ تخفیف مالیات چهارپا که عبارت از «مواشى ...

و بیوت‌النحل الکاء اسدآباد از ابتداى پیچى ئیل» مى‌شود و علت آن شیعه بودن ساکنان آن دیار است. این کتیبه در سیزده سطر به خط ثلث نوشته شده و ابعاد آن ۴۰×۱۳۵ سانتى‌متر است.- فرمان شاه‌‌عباس اول صفوى (۱۰۳۸-۹۹۶) مورخ ۱۰۲۶ هجرى قمرى در زمینهٔ «تخفیف رسدى یک ماهه شهر رمضان‌المبارک از ایتداى توشقان ئیل سواى جهاتى که به اجاره مى‌دهند، فقط شیعیان ساکن الکاء اسدآباد» به خط نستعلیق در ۱۵ سطر و یک سطر حاشیه بر سنگ مرمر تیره به ابعاد ۷۷×۷۵ سانتى‌متر.- فرمان شاه صفى (۱۰۵۲-۱۰۳۸) مورخ ۱۰۴۶ هجرى .

..مشاهده کامل متن قمرى در زمینهٔ بخشودگى مالیات و حقوق دیوانى جماعت کاولیان و جماعت هندیان مشهور به خطیران و جماعت ارانلو که در نواحى نهاوند و اسدآباد و هرسین و دینور و بیلاور و سنقر و گوراب و ملایر و توابع ساکن هستند، به خط نستعلیق در ۱۶ سطر بر سنگ مرمر یکپارچه به ابعاد ۴۶×۴۴ سانتى‌متر.- کتیبهٔ تعمیر بناى مسجد جامع اسدآباد به فرمان شاه سلیمان صفوى (۱۱۰۵-۱۰۷۷) زیر نظر حاجى علیخان زنگنه و سرکار اصلان آقا و معمارى محمد طاهرى همدانى در تاریخ ۱۰۹۷ هجرى قمرى به خط نستعلیق (سطر اول خط ثلث) در ۱۳ سطر بر سنگ مرمر کرم رنگ به ابعاد ۵۲×۳۵ سانتى‌‌متر به صورت برجسته.

سنگ قبرى به خط کوفى در صحن مسجد قرار داشت که هنگام تجدید بناى مسجد، کنار سنگ نبشته‌هاى عصر صفوى در راهرو و ورودیِ مسجد نصب گردید. این سنگ قبر از مرمر کرم به درازاى ۶۷۵ سانتى‌متر و پهناى ۴۴ سانتى‌‌متر است.منبع :http://vista.ir/http://www.

hminvest.ir/arianica.com.