اطلاعات بیشتر


نام مکان:
حمام گلستان ( حمام نیلوفر )
استان:
همدان
شهرستان:
اسدآباد

معرفی نامه

این حمام در محلۀ در کاروانسرا یا بازار در کنار مسجد جامع اسدآباد قرار دارد این بنا به حمام قدیمی بازار، حمام گلستان و حمام حاجی خان نیز معروف است. در این حمام حوضچه‌هایی با آب سرد و گرم وجود داشته است. در ورودى حمام به محوطه‌اى شش ضلعى باز مى‌شود که اضلاع آن مساوى به نظر مى‌رسد. طاق این محوطه گنبدى است و سربینهٔ آن در قسمت جلویى راهرو ورودى قرار دارد.

سربینه هم محوطه‌اى هشت ضلعى است که در شش ضلع آن، شش صفه براى رخت کندن ساخته شده است. سقف همهٔ این صفه‌ها جناغى است.گرمخانه نیز داراى سقفى با طاق جناغى است و از سه قسمتِ مشتمل بر بخش مرکزى، بخش سمت راست (خزینهٔ آب سرد) و بخش سمت چپ (خزینهٔ آب گرم) تشکیل شده است. مصالح اصلى بنا آجر، ملاط گچ و سنگ تراشیدهٔ مرمر است .

در رابطه با تاریخچه بنا سند یا کتیبه ای در دست نیست اما با توجه به قدمت تاریخی آب انبار، می‌توان پایه‌های بنا را متعلق به دورۀ صفوی دانست که در دوره‌های متأخرتر بازسازی و نوسازی شده است. اما قرار گیری بنا در مرکز محلۀ قدیمی شهر اسد آباد و قرارگیری در کنار مسجد جامع و آب انبار صفوی شهر نشان از تاریخ غنی بنا دارد.معماری بنا: بنا دارای دو ورودی شمالی و جنوبی است که بر اساس مطالعات میدانی انجام شده هردو ورودی به بنا الحاق شده است. ورودی شمالی بنا شامل بخش مسقف شدۀ کوچه ای است که با تیر آهن و طاق ضربی پوشانیده شده است.

و یک در آهنی دو لنگۀ نیز در این ورودی قرار دارد. ورودی جنوبی بنا نیز بر اساس مطالعات انجام شده بعداً به بنا الحاق شده و در گذشته تنها ورودی بنا از جبهۀ شمالی بوده است. در این ورودی نیز آهنی بوده و فاقد تزئینات و جزئیات معماری می‌باشد.مصالح به کار رفته در ساخت این حمام عبارتند از آجر، ملاط گچ و سنگ تراشیده مرمر.

کف سربینه و راهروها سنگ لاشه و کف حمام از بهترین نوع سنگ مرمر پوشیده شده است.منبع :http://www.mirasasadabad.blogfa.

com/http://vista.ir/http://www.hminvest.ir/.