اطلاعات بیشتر


نام مکان:
میدان امام
استان:
همدان
شهرستان:
همدان

معرفی نامه

میدان امام که میدان مرکزی همدان می‌باشد ، میدان تقریبا بزرگی است که امروزه به میدان امام همدان معروف است. طرح و نقشه این میدان توسط مهندس معمار آلمانی کارل فریش تهیه و پیاده سازی شده است . میدان امام حدود یک قرن قدمت دارد اما با این وجود هنوز هم موقعیت ارتباطی خود را با خیابان‌ها و بازار همدان حفظ نموده است. طراحی و اصول خیابان‌کشی یا انشعاب خیابان‌ها از این میدان دایره شکل، به نحوی است که هر چه شهر گسترده‌تر می‌گردد، باز غیر مستقیم زیر نفوذ همین میدان مرکزی شهر است.

این میدان در محل تقاطع خیابان شهدا تختی واقع شده است.نقشه این میدان، در سال هزار و سیصد و هفت توسط معمار شهرساز آلمانی، به نام "کارل فریش" تهیه گردیده است و بین سالهای هزار و سیصد و نه تا هزار و سیصد و دوازده ساخته شده است. ساختمان‌های اطراف میدان، شبیه ساختمان‌های میدان حسن آباد تهران و به سبک "باروک" سبکی که در قرن نوزده و بیست در اروپا معمول بوده ، ساخته شده است.از میدان امام شش خیابان سی متری منظم با زاویه شصت درجه منشعب می‌شود.

این خیابانها، در محل اتصال به میدان امام خمینی و در دو طرف ، دارای گنبدهایی با پوشش‌های فلزی می‌باشند، که دوازده تابلو، به نام دوازده پیشوای دینی شیعیان در کنار آنها دیده می‌شود. چنین شهرهایی در جغرافیای شهری، شهرهای شعاعی با دوایر متحدالمرکز نامیده می‌شود،که در ایران تنها، میدان امام خمینی ...

مشاهده کامل متن همدان چنین است.این اثر در تاریخ بیست و دوم تیر هزار و سیصد و هفتاد و نه با شماره ثبت دو هزار و هفتصد و دوازده به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.منابع :http://fa.wikipedia.

org/http://www.atlasy.ir/http://www.hamedan.

ir/.