اطلاعات بیشتر


نام مکان:
خانه رسولیان
استان:
یزد
شهرستان:
یزد

معرفی نامه

خانه رسولیان در محله سهل بن علی در مرکز بافت قدیم شهر یزد قرار دارد. این بنا در سال 1283 خورشیدی مصادف با سال‌های آخر حکومت سلسله قاجار به همت مرحوم ˈحاج میرزا کاظم رسولیانˈ و به دست استاد ˈمحمد حسن محمد رحیمˈ ساخته شد.این خانه بیش از یک قرن ازعمر آن می‌گذرد و شامل دو بخش متمایز به صورت بیرونی و اندرونی است. حیاط بیرونی ، محل پذیرایی از میهمانان و برگزاری مراسم وروضه خوانی حضرت امام حسین (ع) بوده است.

اتاق بزرگ ارسی با شیشه‌های رنگین، حوضخانه، تالار، زیرزمین و بادگیر ،فضاهای اصلی قسمت بیرونی را تشکیل می‌دهند. حیاط اندرونی که بخش کاملا خصوصی خانه است شامل اتاق‌های سه دری، پنج دری، ارسی، تالار، کلاه فرنگی وبادگیر است که پیرامون حیاطی بزرگ و مشجر با حوضی وسیع در میان آن قرارگرفته اند. در قسمت تحتانی اتاق‌ها تالار، کلاه فرنگی، زیرزمین‌ها وجوی آب قراردارند که هر کدام، برای نگهداری لوازم زندگی، موادغذایی و استراحت در فصل تابستان مورد استفاده بوده است. خانه رسولیان دارای حمام سنتی است که حدفاصل حیاط بیرونی و اندرونی قرار دارد.

این خانه که یکی از خانه‌های ارزشمند یزدی است در سال ۱۳۶۸ به صورت وقف در اختیار دانشگاه یزد قرار گرفت و پس از مرمت ، به عنوان هسته اولیه دانشکده معماری و شهرسازی ، حیات نوین خود را آغاز کرد.منبع:http://yazd.irna.irhttp://vista.

ir/http://www.negahmedia.ir/.