اطلاعات بیشتر


نام مکان:
امامزاده شاهزاده فاضل
استان:
یزد
شهرستان:
یزد

معرفی نامه

آرامگاه امامزاده شاهزاده فاضل (علیه السلام) که به شازده فاضل معروف می‌باشد درخیابان امام خمینی شهریزد واقع شده است. با توجه به گنبدآجرى کم‌خیز وبناى سادهٔ بیرونى بنای ساختمان بقعه ازنظر معمارى فاقد جلوه‌اى ویژه است. بدنهٔ داخل بقعه باکاشیکارى طرح هندسی مرکب ازستاره‌هاى شش پر و شش ضلعى‌ها وحاشیه‌اى ازکاشى معرق زینت شده است.درون بنا قبرى قرار دارد و برآن کتیبه‌اى ازکاشى معرق دورهٔ تیمورى نصب شده است که صاحب مزار را معرفى مى‌کند.

براساس نوشتهٔ این کتیبه صاحب مدفن فضل بن امام موسى کاظم (علیه السلام) متوفى درسال ۲۰۲ هجرى قمرى است ، نصب این کتیبه کاشى متعلق به دورهٔ تیمورى و ازآثارقطب الدین خضرشاه است که مؤلف«جامع مفیدی» نیزبه آن اشاره کرده است.بدون شک برخلاف شهرت محلی این امامزاده که به شاه فاضل شهرت دارد نمی‌تواند ازآن فرزندامام هفتم باشد، ازآنجایی که یزد مقرسادات عریضی است وجمع کثیری ازآنان دراین شهرسکونت داشته احتمالا این مزار ازآن یکی ازسادات عریضی است از این رو احتمال می‌رودکه وی سیدفضل بن علی بن محمد بن علی بن احمد بن محمد بن عیسی بن علی بن حسن بن محمد بن علی العریضی بن امام جعفرصادق (علیه السلام) باشد.به گفته‌ی عمیدی نسابه فرزندی به نام اشرف داشته است برادر وی هلال بن علی همان شخصیت بزرگواری است که اینک آرامگاه او به اشتباه درآران وبیدگل به هلال بن علی بن ابی طالب فرزند ..

.مشاهده کامل متن امیرالمؤمنین (علیه السلام) مشهوراست.زرتشتیان نیزاین مزار راگرامى مى‌دارند وآنرا مدفن یکى از شاهزادگان ساسانى مى‌دانند. به روایتى دیگراین بقعه مدفن یکى ازمضروبین واقعهٔ فهرج درسال ۷۴۷ هـ.

ق استمنبع:http://www.emamzadegan.ir/http://tebyanyazd.ir/http://vista.

ir/http://www.negahmedia.ir/.