اطلاعات بیشتر


نام مکان:
خانه شکوهی
استان:
یزد
شهرستان:
یزد

معرفی نامه

خانه شکوهی از خانه‌های زمان قاجار است وزمان ساخت آن به ۱۱۰ سال پیش برمی گردد.این خانه در کنار مسجد جامع یزد قرار دارد ، بانی اولیه این بنا مرحوم وزیری موسس کتابخانه وزیری یزد است و بعد به تملک آقای شکوهی درآمده وتغییر نام داده است. این خانه ازنوع خانه‌های درون گراو دارای دو درب ورودی و چهار حیاط است که یکی از حیاط‌ها نارنجستان نام دارد با حیاط مربعی شکل و ورودی مجزا، و دیگری حیاط اندرونی که حوض بزرگی در وسط آن قرار دارد .این خانه دارای تالار و پنج دری بزرگ میهمانی ،باغچه بزرگ وایوان می‌باشد.

ورودی اصلی متشکل است از سر در و پیر نشین‌ها و درب چوبی با کوبه‌های مخصوص زن ومرد است.در این خانه مطبخ و حوض خانه وجود دارد ، حوض خانه دارای شکل هندسی زیبایی است و حوض کوچکی در آن قرار دارد و سقف گنبدی شکل کوچک و با تزیینات زیبا می‌باشد در کنار این حوض بادگیری وجود دارد .مصالح بکار رفته در این خانه خشت است و اتاق‌ها با گچ اندود شده است.منبع:http://www.

negahmedia.ir/http://www.ghatreh.com/yjc.

irhttp://yazd.yazdcity.ir/.