اطلاعات بیشتر


نام مکان:
خانه تهرانی ها
استان:
یزد
شهرستان:
یزد

معرفی نامه

خانه تهرانی‌ها در حدود صد و پنجاه تا دویست سال پیش توسط آقا شیخ مهدی عرب ساخته شده است. خانواده او بعدها لقب تهرانی‌ها گرفتند و از آن زمان این خانه، به خانه تهرانی‌ها معروف شد. بنا از یک بخش اصلی و یک بخش خدماتی تشکیل شده است. بخش اصلی آن عبارت است از : حیاطی مستطیل شکل که با فضاهایی بسته با ارتفاع معادل دو طبقه محصور شده است.

حیاط تقریبا در امتداد شمال-جنوب قرار گرفته و دستگاه ورودی متشکل از سردر و هشتی و دالان در گوشه شمالغربی بنا قرار دارد. بخش خدماتی واقع در جنوب خانه ورودی مجزا دارد. این بخش در پس فضاهای مجاور حیاط میانی قرار گرفته است .در انتظام فضایی بنا، ایوان و تالار و سه دری‌ها که همگی فضاهای اصلی بسته و نیم باز بنا می‌باشند، در میانه جبهه‌های حیاط قرار گرفته و با آن پیوند محکمی بر قرار کرده اند.

در مرتبه بعد اتاق‌های کوچکتر در کناره‌های هر جبهه از حیاط واقع اند و از منظره آن بهره می‌برند. فضاهای گوشه‌های حیاط نیز مکان هایی سر پوشیده و مستقل می‌باشند که فقط از نور سقف استفاده می‌کنند و از طریق راهرو‌ها به حیاط مرتبط می‌شوند. در هر جبهه از حیاط فضاهای میانی ارتفاعی به اندازه دو طبقه پیدا کرده و به همراه فضاهای طرفین خود که دو طبقه اند حصاری یک اندازه به گرد حیاط پدید آورده اند. در این میان فقط در جبهه جنوبی حیاط اندکی مرتفع‌تر شده و آن را از دیگر جبهه‌ها متمایز کرده .

..مشاهده کامل متن است.آرایش نمای حیاط نیز توجه هر بیننده ای را به خود جلب می‌نماید .

آبنما به جای مرکز در مقابل ایوان نشسته و در عوض فضای سبز در مرکز قرار دارد. بخش دیگر فضاهای خانه سرداب هایی می‌باشد که در مرکز جبهه هایی شرقی و جنوبی و گوشه جنوبی جبهه غربی واقع است. سرداب شرقی با پلکان به فضایی راه دارد که نهر آب زیر زمینی در آن جاری می‌باشد و سرداب جنوبی در انتها به اتاق بادگیر باز می‌شود. خانه ایی فدیمی که به آن امروز هتل موزه فهادان گفته می‌شود اولین هتل موزه در ایران واقع در قلب بافت تاریخی یزد می‌باشد.

این بنا حیاطی مستطیل شکل دارد که با فضایی با ارتفاع معادل دو طبقه محصور شده است. این خانه در بر گیرنده فضا‌های دیدنی همچون: سردر، دالان، حیاط اصلی با نمای منحصر به فرد، حیاط نارنجستان، هشتی ( کریاس)، چاه خانه، قنات و سرداب، اتاق شاه نشین ( اتاقی که دارای دو بادگیر اختصاصی ست)، پشت بام هتل همراه با نمائی زیبا از بافت تاریخی شهر یزد و همچنین چشم انداز زیبائی از کویر احساسات هر بیننده ای را بر می‌انگیزد. بام خانه دارای سه بادگیر بلند است و این بام مشرف به مدرسه ضیاییه(زندان اسکندر) و بقعه دوازده امام می‌باشد. مناره‌های مسجد جامع نیز از ثابل مشاهده اند.

منابع :http://www.negahmedia.ir/http://film.tebyan.

net/http://www.arthut.co/http://www.zananeqom.

ir/http://www.panoramio.com/.