اطلاعات بیشتر


نام مکان:
مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )
استان:
یزد
شهرستان:
یزد

معرفی نامه

مسجدامام حسن مجتبی (ع) که به مسجد سرچم معروف است در ضلع غربی خیابان سید گلسرخ و در محله ای به همین نام قرار دارد و قدمت بنای آن به قرن پنجم هجری قمری بر می‌گردد.این بنا در محله سرچم که در قرن نهم خارج از شهر یزد قرار داشته، واقع گردیده و بنایی کوچک و فاقد قدمت می‌باشد، اما در محراب آن، دو قطعه سنگ قبر مورخ قرن پنجم هجری نصب شده است. مسجد سرچم به شماره سیزده هزار و هشتصد و نود و یک در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده است.این مسجد باز سازی شده و قسمت هایی از بقایای قدیمی آن باقی می‌باشد.

محله سرچم از جمله محلات قدیم یزد است که از جهات شمال به محلات جنت آباد و سید گلسرخ، از جنوب به محله شاه ابوالقاسم، از غرب به محله شیخداد، واز شرق به محله کوشک نو محدود می‌شود.در باب تسمیه آن اینطور گفته می‌شود که "جمع " است. به مناسبت آن که مردم در یکی از واقعه‌های سیل بر سر بلندی تجمع کردند. ازمطالب مورخان محلی یزد چنین مستفاد می‌شود که محله سرچم در قرن هفتم هجری ایجاد گردیده است.

و در قرن نهم هجری از مزارهای معروف خارج شهر به شمار می‌رفته است. آثار تاریخی این محله عبارتند از : 1- بقعه سید گل زرد 2- مسجد سرچم 3- بازارچه و مرکز محله سرچم 4- بقعه سید گل مشکینجه 5- حسینیه سرچم محله سر جمع درتداول عامه "سر چم" گفته می‌شود، کما اینکه در "تاریخ شهدای یزد" چند بار به همین صورت ذکر شده است.منابع ..

.مشاهده کامل متن :http://www.negahmedia.ir/http://www.

masjed.ir/http://arianica.com/http://yazdcity.ir/http://wikimapia.

org/.