اطلاعات بیشتر


نام مکان:
سرو دوقلو مبارکه
استان:
یزد
شهرستان:
تفت

معرفی نامه

سرو دوقلو که اهالی زرتشتی نشین آن را سرو دوتا می‌نامند، مدرسه، آتشکده و دخمه از مکان‌های دیدنی روستای مبارکه می‌باشد. سرو دوقلو مبارکه یکی از چهار میراث طبیعی شهرستان تفت می‌باشد که در تاریخ بیست و پنجم آبان سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت با شماره ثبت شصت و نه در فهرست آثار طبیعی کشور به ثبت رسیده است. قدمت این درختان را پانصد و پنجاه سال تخمین زده اند که در نزدیکی آن‌ها بقایای آتشکده کوچکی مشاهده می‌‌شود.مشخصات سرو اول : ارتفاع آن پانزده متر، ارتفاع ناحیه تشکیل دهنده تاج دو متر و هفتاد سانتیمتر، محیط سه و نیم متر، قطر تقریبی تاج نه متر و چهل سانتیمتر.

مشختصات سرو دوم : ارتفاع پانزده متر، ارتفاع ناحیه تشکیل دهنده تاج دو نیم متر، محیط سه متر، قطر تقریبی تاج هشت و نیم متر.منابع :http://www.berasad.com/http://www.

negahmedia.ir/http://isna.ir/http://www.irna.

ir/http://www.yazdinews.ir/.