اطلاعات بیشتر


نام مکان:
خانه خوشنویس
استان:
یزد
شهرستان:
مهریز

معرفی نامه

این خانه باغ در محله استهریج مهریز یزد در خیابان جمهوری قرار دارد. قدمت این بنا به دوران قاجار بر می‌گردد. سازه‌های اصلی آن از خشت و گل بوده و برای تزیینات نمای ساختمان از سیم گل و دمگیری‌های گچی استفاده شده است.در بدو ورود، یک هشتی با سقف فیلپوش همراه با دمگیری‌های گچی به چشم می‌خورد.

پس از آن با چرخش نود درجه ورودی به بخش اصلی سکونت گاه وارد می‌شویم. بنای اصلی تک جبهه ای بوده و رو به شرق نهاده شده است. بنا دارای فضاهایی مانند اتاق‌های نشیمن، انبار، اسطبل و مطبخ می‌باشد. سازه‌های اصلی بنا وضعیت خوبی دارد و با اندکی حفاظت تا سالیان متوالی می‌تواندحفظ شود.

این بنا در تاریخ شانزدهم دی ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به شماره بیست و چهار هزار و چهارصد و ده به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسید ه است.منابع :http://fa.wikipedia.org/http://www.

pishkhan.unp.ir/http://www.negahmedia.

ir/.