اطلاعات بیشتر


نام مکان:
منار مسجد نظامیه
استان:
یزد
شهرستان:
ابرکوه

معرفی نامه

مناره‌های مرتفع نظامیه ابرکوه کنار خیابان نظامیه شهر ابرکوه بر روی سردری بلند قرار دارند که مردم آن را منار و سردر نظام الملک می‌خوانند و می‌گویند که در این محل مسجد و بازار و مدرسه وجود داشته است. اما در واقع این بنای مخروبه هیچ ارتباطی به نظام الملک وزیر مشهور عصر سلجوقی ندارد و مربوط به نظام الملک ابرقوهی مراد می‌باشد که پسرش اسماعیل بن نظام الملک، از ادبا و دانشمندان قرن هشتم هجری بود. این بنا در سال هفتصد و هجده هجری قمری ساخته شده است و باقی مانده سردر مسجدی به نام مسجد نظامیه می‌باشد. تمام قسمت شرقی سردر، زمانی از کاشی پوشیده شده بود.

سرتاسر بدنه مناره‌ها نیز از کاشی فیروزه ای رنگ پوشیده شده و با کلمه الله اکبر به خط کوفی بنایی به صورت پیچ در پیچ تزیین شده است. مناره سمت راست از زاویه قائم منحرف و دچار رانش شده است.منابع :http://www.chn.

ir/http://bluejourney.persianblog.ir/http://www.yanic.

ir/http://www.behrah.com/http://wikimapia.org/.