اطلاعات بیشتر


نام مکان:
دره گلوگازر
استان:
کرمان
شهرستان:
رابر

معرفی نامه

دره گلوگازر یا گلوی دختران در فاصله ۶ کیلومتری جنوب غربی هنزا می باشد در جاده فرعی روستای کنگری بعد از رسیدن به اخرین روستا که همان روستای گلوگازر می باشد در امتداد مسیر رودخانه به این دره زیبا می رسیم . دره ای منحصر به فرد و زیبا با دیواره های بلند و ابشارها و دهانه های تنگ که شباهت زیادی به دره راگه رفسنجان دارد و دامنه کوهها از درختان اورس و بنه پوشیده شده است. بجز وجود دو صخره در میانه راه پیمودن دره آسان و نهایت دو ساعت می باشد. دلیل نام نهادن این دره به گلوی دختران شباهت گلوگاه و سفیدی گلوی دختران می باشد که به خاطر زیبایی چنین اسمی دارد همچنین در قدیم برای پنهان شدن دختران از دست راهزنان و غارتگران نیز کاربرد داشته است .

گروهی می گویند در دوران ناامنی و حمله اشرار و غارتگران، ساکنان محل دختران خود را به غارهایی داخل این گلوگاه هدایت می کرده اندتا دست اجانب به آنها نرسد. هنوز آثار زندگی در این غارها هویداست. در اطراف این گلوگاه ها گیاهان داروئی وحشی در انواع مختلف می روید از جمله گیاهی به نام " بوخوش" که چون بر آتش بریزند رایحه ای بسیار معطر از آن استشمام می شود و معمولاً در جشن های عروسی سنتی کاربرد دارد . جلوه طبیعی گلوگازر بسیار دیدنی و چشم اندازهای فریبنده و مسحور کننده ای دارد .

دامنه کوهها از درختان اورس و بنه پوشیده شده واز بافت گیاهی بسیار متنوعی برخوردار است. .