اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قلعه و کاروانسرای قالوه گلان
استان:
ایلام
شهرستان:
مهران

معرفی نامه

آدرس : حاشیه شرقی رودخانه کنجان چم - در مقابل تپه باستانی گلان - قالوهاین اثر در محلی به نام قالوه در حاشیه شرقی رودخانه کنجان چم و در مقابل تپه باستانی گلان I واقع شده است. مساحت محدوده باستانی 2000 متر و دارای ابعادی به طول 40 متر و عرض 34 متر می‌باشد.فاصله تا مرکز بخش 20 کیلومتر می‌باشد. نزدیکترین محل تامین آب مورد نظر رودخانه کنجان چم است.

پوشش گیاهی سطح تپه و اطراف آن مرتعی و دارای زمین‌های کشاورزی است. شرح اثر: به دلیل شرایط مساعد جغرافیایی خصوصا منابع آب ، زمین حاصلخیز برای استقرار مناسب بوده است.این منطقه قشلاقی و در گذشته سکونتگاه بخشی از اهالی گلان بوده است. بنای معروف به کاروانسرای قالوه جمعا از سه ردیف اتاق در جهات شمالی ، جنوب و غرب ساخته شده است و دارای یک فضا باپلان دایره ای و سقف گنبدی و یک حیاط مرکزی می‌باشد.

مجموعاً این بنا از 17 اتاق تشکیل شده که یک اتاق از مجموع اتاق‌ها شاه نشین بوده و دارای ستون مرکزی است. فضای آن 5/5 – 7 متر اندازه گیری شده است.مصالح به کار رفته شده در این بنا خشت خام یا چینه ، قلوه سنگ و اندود گچ می‌باشد. درحال حاضر کاربردی ندارد ولی در گذشته به عنوان سکونتگاه استفاده شده است.

دوره قابل تشخیص در این مکان دوره اسلامی متأخر است. باتوجه به ساخت معماری و میزان فرسایش آن احتمالاً در دوره حکومت والیان مورد استفاده بوده است.منبع :https://ilamtoday.com/www.

mahmoodian.ir.