اطلاعات بیشتر


نام مکان:
تنگه شمشه
استان:
ایلام
شهرستان:
چرداول

معرفی نامه

روستای هلسم مرکز دهستان ریزوند واقع در بخش شباب، شهرستان چرداول استان ایلام است این روستا بیشترین زمین آبی و دیم شهرستان را دارا می‌باشد که در محل تقاطع دو رودخانه (چم) چرداول و شمشه واقع شده استاین روستا دارای طبیعتی بکر و زیباست که با گذشتن جاده قاضی خان- بدره از کنار آن دارای موقعیتی جالب می‌باشد.تنگه شمشه از مکان‌های زیبای طبیعی هلسم است که قدمتی چند هزار ساله دارد و کوه چرمین را به دو قسمت تقسیم می‌کندتنگ ششمه محل اتصال آب‌های دو بخش شیروان و چرداول می‌باشد . هوای مناسب و چمن زارهای اطراف رودخانه و آب زلال آن در دو فصل بهار و تابستان برای هر بازدید کننده ای خاطره انگیز استاین محل در محل برش عرضی کوه لنه که سبب خروج رودخانه زنگوان از آن به سمت زهکش رودخانه چرداول شده است به خاطر تأثیرات آب بر سنگهای آهکی بستر خود شکل‌های زیبایی به صورت استخر، رودخانه ای شکل داده که همراه با آثار قدیمی که بر دیواره‌های اطراف تنگه به جای مانده دارای جذابیت قابل توجهی استچشمه به ره زا هم چشمه آب شیرینی است که در دهانه جنوبی تنگه شمشه واقع است زیبایی این تنگه را صد چندان کرده است وجود این چشمه و رود زیبای که از وسط تنگه می‌گذرد و بناهای تاریخی که در این منطقه وجود دارد و همچنین وجود پرندگان گوناگون در این منطقه زیبایی بخصوصی به آن داده است که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می‌کند منبع:http://sirvancity1.blogfa.

com/post/40http://halasem.blogfa.comhttp://shirvaan.mihanblog.

comhttp://sirvancity1.blogfa.comhttp://www.blog-cache.

ir/sirvancity1/52bcd202893c051ddcb5ebad.