اطلاعات بیشتر


نام مکان:
کول‌تپه هادیشهر
استان:
آذربایجان شرقی
شهرستان:
مرند

معرفی نامه

کول تپه در هادیشهر (علمدار –گرگر ) برای اولین بار در سال 1346 مورد شناسایی وبررسی قرار گرفته است . کول تپه دارای آثار وبقایای استقراری از هزاره پنجم پیش از میلاد تا دوران اسلامی است. این محوطه با ابعاد حدود 150× 150 به ارتفاع 15 متر یکی از محوطه‌های باستانی مهم منطقه بشمار می‌رود. در کاوش‌های اخیر موضوع مربوط به آغاز شهرنشینی در شمال غرب کشور و وضع فرهنگی این منطقه از پیش از دوران تاریخ تا دوران هخامنشیان مورد ارزیابی قرار گرفت.

و آثار بسیاری از دوره فرهنگی مربوط به هزاره پنجم و چهارم تا دوره هخامنشیان را بدست آوردند.آثار زیادی از عصر مفرغ و مهر استوانه ای که برای نخستین بار از این منطقه کشف شد، در نوع خود جالب و قابل توجه است.آثار فرهنگ ماوراء قفقاز قدیم یا همان فرهنگ کورا ارس در این منطقه به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی این فرهنگ به وضوح قابل مشاهده بوده و بیانگر وجود فرهنگ و تمدنی غنی است.آثار کشف شده تمدن دوران هزاره سوم قبل از میلاد را در بر می‌گیرد.

منابع:http://fa.wikipedia.orghttp://www.khabardoni.

comhttp://dornews.com/NewsDetails.http://www.forum.

98ia.com/t1105385.html.