اطلاعات بیشتر


نام مکان:
عمارت آینالو
استان:
آذربایجان شرقی
شهرستان:
کلیبر

معرفی نامه

در مسیر رسیدن به آینالو بر فراز کوهی، عمارتی زیبا بنا شده که با توجه به شیوه معماری و ساختمان سازی آن به عهد قاجار مربوط است. شکوه و زیبایی ساختمان معماری و هنر اصیل ایرانی در امر ساختمان سازی را به نمایش می‌گذارد که چگونه سال‌ها پیش با آن وسایل و ابزار ساده اینچنین بنای باشکوه و با عظمتی را خلق کرده اند. نام روستای آینالو نیز از نام این بنای گرفته شده است که توسط تاجر معروف ارمنی دوران قاجار، طومانیاس و همزمان با عمارت وینق در سال 1907 میلادی ساخته شد. ظاهراً قصر به خاطر سقف فلزی مانند آینه‌ای نور را منعکس می‌کرده است و مردم، که برای اولین بار شاهد چنین سقفی می‌شدند، آن را آئینه لو نامیده اند.

در حال حاضر تنها دیوارهای عمارت سالم مانده است.عمارت اینالو واقع در منطقه بکر و حفاظت شده جنگل‌های ارسباران در منطقه اینالو و در مجاورت روستای آینالو می‌باشد که با توجه به شیوه معماری و ساختمان سازی بنا قدمت آن به دوره قاجار برمی‌گرد. درآغاز قرن بیستم میلادی آینالو یکی از ۱۷ روستای ارمنی نشین ارسباران بود. متعاقب مهاجرت ارمنیان به تبریز و تهران روستا مسلمان نشین شد.

تا یک سال قبل از انقلاب اسلامی، تمام سکنه به شهر مهاجرت کردند. در سال ۱۳۷۰ هنوز دو خانواده، که بعد از انقلاب برگشته بودند، در روستا زندگی میکردند.منابع:http://www.asriran.

com/fa/news/329687http://arshnews.ir/vdcauonuw49ne01.k5k4.htmlhttp://www.

kharil.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-2/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88/http://www.farsnews.com/printable.

php?nn=13930101001190.