اطلاعات بیشتر


نام مکان:
منطقه حفاظت شده قوری گل
استان:
آذربایجان شرقی
شهرستان:
بستان آباد

معرفی نامه

این منطقه در سال 1354 به عنوان تالاب بین المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده و در سال 1373 جزء مناطق شکار ممنوع بوده و در سال 1390 بدلیل اهمیت اکولوژیکی به منطقه حفاظت شده ارتقاء یافته است که این محدوده شامل بستر تالاب و ارتفاعات جنوب شرقی و شمال شرقی بوده که جزو حوضه آبریز دریاچه محسوب می‌گردد. توضیح اینکه حریم اکولوژیکی تالاب بعنوان منطقه شکار ممنوع بوده و بدلیل جلوگیری از توسعه تعارضات(تصرفات)، قسمتی از حریم هیدرولوژیکی در شرق و شمال تالاب به منطقه حفاظت شده اضافه گردیده است.تالاب قوری گل در حدود 30 کیلومتری شهر تبریز در مسیر جادة ترانزیت تبریز به تهران و 18 کیلومتری شهر بستان آباد قرار دارد. حداقل ارتفاع این محدوده بر اساس اولین تراز خطوط ارتفاعی 2030 متر در سطح دریاچه بوده، و حداکثر ارتفاع آن 2210 در قله ارتفاعات جنوب شرقی محدوده می‌باشد.

از نظر هیدرولوژیکی تالاب قوریگل یک تالاب آب شیرین با وسعت تقریبی 200 هکتار است که جزو تالاب بسته محسوب می‌گردد و از آب باران، رواناب¬ها و چشمه¬ها و همچنین ذوب برف¬های زمستانی (بزرگترین منبع تغذیه تالاب) تغذیه می¬شود. منطقه مجاور تالاب شامل استپهای نیمه خشک، سکونتهای کوچک و زمینهای کشاورزی است. تالاب قوری گل ،جزو تالابهای یوتروفیک با بار تولیدی بالا است . متجاوز از 280 گونه گیاهی درحوزه آبریز تالاب وجوددارد که شامل گونه‌های مرتعی اطراف .

..مشاهده کامل متن تالاب،گونه‌های کنار تالابی ،بن درخاک،غوطه ور وشناور می‌باشد.جامعه گیاهان ساحلی بن در خاک مثل جگن،لویی،نی و.

..درمناطقی باساحل کم شیب وبافت خاک سنگین توان رشد بالایی داشته وزیستگاه بسیار خوبی ایجاد می‌نمایند.حدود یکصد ویازده گونه جانوری مهره دار مرتبط با آب شامل14 گونه خزنده، 4 گونه دوزیست،1گونه ماهی و92 گونه پرنده درمنطقه وجود دارد.

اردک سر سفید،اردک بلوطی،گیلانشاه خالداردرمعرض خطر انقراض و اردک مرمری،اردک سرسیاه و بوتیمارکوچک از پرندگان حمایت شده تالاب هستند.و ماهی کپور معمولی گونه معرفی شده به تالاب است که گونه مهاجم محسوب می‌شود.ارتفاعات مشرف به تالاب در مسیر گدار قوچ و میش ارمنی قرار داشته ولی به دلیل تعارضات عدیده به ندرت مشاهده می‌شودو بیشترین گونه‌های مهاجر به 5 خانواده تعلق دارند و جمعیت چشمگیر پرندگان که بین 3500 تا 4000 قطعه در پهنة دریاچه مشاهده می‌شوند.منبع :http://press.

jamejamonline.ir/http://boomegan.com/www.doe.

ir.