اطلاعات بیشتر


نام مکان:
گنبد الله الله
استان:
آذربایجان شرقی
شهرستان:
ورزقان

معرفی نامه

در روستای گوی گنبد از توابع شهرستان ورزقان و بخش خاروانا بنای تاریخی به نام گوی گنبد یا گنبد الله الله قرار دارد که در قبرستان قدیمی روستای کبودگنبد واقع شده است. قدمت بنای این برج با توجه به رج‌های آجری با تزئینات اسماء الله در آذربایجان میتوان به اواخر دوره ایلخانان مغول تا صفویه نسبت داد. پلان مقبره دایره و قطر 75/4 متر می‌باشد. بنا دارای دو طبقه شامل سردابه و طبقه اول بوده است.

گنبدهای طبقه فوقانی ریخته است. ازاره بنا سنگی و ساقه بنا با آجر چهارگوش قرمز بنا شده که کلمات الله – محمد با آجرکاشی فیروزه ای تزئین شده است. کتیبه‌ها و اسلیمی‌های حاشیه درب‌های چهار طرف طبقه اول با کاشی معرق میباشد. خصوصیات بارز وعوامل تزئین شده بنا برج مقبره است.

تاریخ و کتیبه‌ای روی آن باقی نمانده است. ترکیب آجرکاشی فیروزه ای در متن ساقه بنا سبب شده است به کبود گنبد شهرت پیدا کند،که در زبان محلی به آن گوی گنبد می‌گویند. همچنین متن کلمات روی بدنه الله و محمد می‌باشد. که وجود نام مقدس الله آن را به گنبد اله اله نیز مشهور کرده است.

گنبد الله الله شبیه گنبد الله الله در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در اردبیل می‌باشد. منبع : http://www.farsnews.com/ http://hamshahrionline.

ir/ http://kharvananews.blogfa.com/.