اطلاعات بیشتر


نام مکان:
موزه قاجار ( خانه امیرنظام )
استان:
آذربایجان شرقی
شهرستان:
تبریز

معرفی نامه

خانه امیرنظام گروسی از با ارزش‌ترین خانه‌های تاریخی است که هنوز هم با صلابت و عظمت خاص، خودنمایی می‌کند.این خانه که اکنون از آن به عنوان موزه قاجار استفاده می‌شود در دوره ناصرالدین شاه و در زمان پیشکاری امیرنظام گروسی و توسط وی بنا گردیده است. منابع حاکی از آن است که در دوره‌های بعد نیز والیان آذربایجان در این عمارت سکونت داشته‌اند. خانه امیر نظام در سال 1370 از سوی سازمان میراث فرهنگی خریداری شده و با حفظ ویژگیهای معماری بنا و شاخصهای سنتی مورد بازسازی قرار گرفت و در اردیبهشت ماه سال 1385 پس از اتمام عملیات ساختمانی به عنوان موزه قاجار مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

دلیل انتخاب این بنا به عنوان موزه قاجار اهمیت دارالسلطنه تبریز در دوره قاجار بوده است. عمارت امیرنظام در دو طبقه و با زیربنای 1500 متر مربع ساخته شده است.ساختمان شامل دو حیاط اندرونی و بیرونی است که باغچه‌ها و حوضها، زیبایی آن را دو چندان می‌کند. 16 ستون با سرستونهای زیبا ایوان سراسری را نگه داشته‌اند , در طبقه بالا پنجره‌های مشبک ارسی با شیشه‌های رنگی، گچبریهای نمای شمالی و جنوبی، همچنین آینه کاریها و گچبریهای تالارهای داخلی به زیبایی مجموعه می‌افزایند.

در زیرزمین حوضخانه وسیعی وجود دارد که یکی از زیباترین قسمتهای بنا است. ستونهای استوار حوضخانه و آجر کاری سقف آن بسیار چشمگیر است.تالارهای این موزه عبارتند از:تالارهای ..

.مشاهده کامل متن طبقه اول: تالار سکه، تالار بافته، تالار چینی، تالار آبگینه، تالار فلزات، تالار موسیقی، تالار خاتمتالار زیرزمین: تالار سنگ، تالار اسلحه، تالار رجال و فرامین، معماری و تالار شهرسازیامیرنظام گروسی یکی از رجال برجسته ایران در دوره قاجار بود که همواره مناصب مهم حکومتی داشته است. در زمانی که سفیر ایران در فرانسه بود، دستگاه ضرب سکّه را به ایران آورد , در زمان ناصرالدین شاه پیشکار آذربایجان شد، در جریان نهضت تنباکو نقش مثبتی را ایفا نمود؛ در سالهای پایانی عمر به ماهان کرمان تبعید شد و در همانجا درگذشت. منبع:http://www.

tabriz.ir/?PageID=155http://www.entekhab.ir/fa/news/107082http://www.

mashreghnews.ir/fa/news/374745/http://www.iichs.org/magazine/sub.

asp?id=453&theme=2&magNumber=53&magID=56&magIMG=.