اطلاعات بیشتر


نام مکان:
مسجد جامع مرند
استان:
آذربایجان شرقی
شهرستان:
مرند

معرفی نامه

مسجد جامع مرند از بناهای تاریخی و ارزشمند مرند است که در مرکز شهر مرند واقع شده است.مسجد جامع مرند در روزگار ساسانی آتشکده معروفی بوده که با سکونت ارامنه در این منطقه کلیسا شده و در قرن سوم هجری قمری با گرویدن مردم به دین اسلام آتشکده و کلیسا به مسجد تبدیل شده است.طبق کتیبه محراب مسجد ، این بنا در سال 731 هجری در زمان سلطنت ابوسعید بهادرخان از محل خیرات مردم مرند و جزیه ای که در آن زمان از غیر مسلم می‌گرفتند به تولیت حسین بن محمود بن تاج خواجه ساخته شده است. بر بالای محراب بسیار زیبای مسجد سنگ‌نوشته‌ای با این کلمه‌ها قرار دارد: «السلطان الاعظم مالک الرقاب الامم ابوسعید خلدالله ملکه 731 ه.

ق» عرض محراب 75/2 و ارتفاع آن 6 متر است که با آیات قرآنی به خط کوفی و گچ‌بری‌های بدیع زینت یافته است.چنین به نظر می‌رسد که در سال 740 این مسجد در حالی که بیش از نه سال از عمر آن نمی‌گذشته توسط تاج خواجه مورد مرمت قرار گرفته است. محوطه اصلی مسجد با سقفی مشتمل بر شش گنبد ، فضای اصلی مجموعه را تشکیل می‌دهد. محرابی به عرض 75/2 وارتفاع 6 متر در قسمت جنوب مسجد واقع شده و مزین به آیات قرآنیبه خط کوفی و گچبری‌های زیبا و بدیع می‌باشد.

کتیبه تاریخی محراب در قسمت قوس بزرگ بالای آن به شرح ذیل دیده می‌شود: " جدد من فواضل الانعام السلطان الاعظم مالک رقاب الامم ابوسعید بهادرخان خلدالله ملکه فی احدی و ثلثین و سبعماءه هجریه". در فاصله دو ستون تزئینی و گچبری کنارمحراب نام سازنده محراب به خط رقاع نوشته شده است:" عمل عبد الفقیرنظام بند گیرتبریزی ". در داخل هلال درپایین دوکتیبه مزبورکتیبه گچبری دیگری به خط رقاع بدین مضمون به چشم می‌خورد :"وقف من مال خیرته مدینه مرند علی مصالح هذالمسجد الجامع وشرط التولیه انگلیسی معرفیالعبدالضعیف حسین بن محمود بن تاج خواجه ".منبع:http://www.

hamshahrionline.ir/details/14365http://abolfazlroozitalab.parsiblog.com/http://vista.

ir/.