اطلاعات بیشتر


نام مکان:
مسجد جامع اهر
استان:
آذربایجان شرقی
شهرستان:
اهر

معرفی نامه

مسجد جامع اهرمنسوب به دورهٔ سلجوقى و اتابکان است و از نظر شیوهٔ معمارى و تزئینات از مساجد بسیار زیباى استان است ، این بنا در کوچهٔ مسجد جمعه اهر قرار دارد.این مسجد از دو بخش قدیمی و جدید تشکیل شده است ، مسجد جامع تاریخی اهر 21 گنبد و 12 پایه آجری داشته که با توجه به معماری و خطوط باقی مانده روی دیوارها دوره‌های مختلف الحاقی قابل تفکیک است.سه گنبد در عرض و هفت گنبد در طول این مسجد وجود دارد, گنبدهای مسجد جامع اهر در میان مساجد کشور بی نظیر است.در ورودى مسجد طاق‌نماى آجرى و ازارهٔ معمولى دارد ، بر بالاى آن لوحه‌ها و در لچک‌هاى آن پنج گل نقش بسته است.

سنگ نبشتهٔ بالاى سردر حاوى تاریخ بنا و نام بانى آن است.مسجد جامع اهر از دو بخش زنانه و مردانه تشکیل شده که با درب کوچکی این دو بخش از یکدیگر مجزا شده که قسمت زنانه بخش کوچکتر و مسجد مردانه قسمت بزرگ‌تر است.این مسجد در گذشته مصلای شهر بوده و مورد استفاده بسیاری از شهروندان قرار می‌گرفت اما اکنون ویژگی تاریخی آن بیشتر مورد توجه است. منبع:http://vista.

ir/http://www.mehrnews.com/http://tnews.ir/.