اطلاعات بیشتر


نام مکان:
چشمه آب گرم صوفیان
استان:
آذربایجان شرقی
شهرستان:
مرند

معرفی نامه

حدودا در فاصله پنج کیلومتری پس از صوفیان به سوی مرند، در ارتفاعات سمت چپ جاده، کنار یک تپه از چند محل آب گازدار از زمین خارج می‌گردد و در دو دامنه تپه جریان مییابد. یکی از این مظهرها که از همه بزرگ‌تر می‌باشد یک حوضچه طبیعی به وجود آورده است. آبدهی چشمه کم بوده و در دامنه‌های تپه به تدریج به زمین فرو می‌رود. آب این چشمه از نوع آب‌های معدنی هیپرکلروره و بیکربناته مخلوط و سولفاته کلسیک گازدار و آهن دار سرد است که حدود 5/73 گرم در لیتر کلرور سدیم دارد.

مزه آب بسیار شورمی باشد.حرارت آب چشمه صوفیان حدود شانزده درجه سانتیگراد و ارتفاع محل از سطح دریا هزار و چهارصد و شصت متر است. صوفیان یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی می‌باشد که در بخش صوفیان شهرستان شبستر واقع شده‌است. این شهر مرکز بخش صوفیان می‌باشد.

طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال هزار و صیصد و نود صورت گرفته‌است، صوفیان با جمعیتی بالغ بر نه هزار و صد و بیست و شش نفر، بیست و ششمین شهر پرجمعیت آذربایجان شرقی و دومین شهر پرجمعیت شهرستان شبستر به شمار می‌آید. شهر صوفیان در بین محور ارتباطی تبریز به مرند و تبریز به شبستر واقع شده‌است. این شهر در سی کیلومتری شرق شبستر، سی و پنج کیلومتری شمال تبریز قرار دارد .منابع :http://tabriztourist.

ir/http://www.aftabir.com/http://www.tabriz.

ir/https://sites.google.comhttp://tabrizebidar.ir/.