اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قلعه بخدک (بختک)
استان:
آذربایجان غربی
شهرستان:
میاندوآب

معرفی نامه

میاندوآب یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران است. این شهر در جنوب دریاچه ارومیه و میان دو رود زرینه‌رود و سیمینه‌رود قرار داردمیاندوآب به ترکی، قوشا چای نامیده می‌شود. قلعهٔ بخدک یا بختک در روستای میلان که یکی از روستاهای میاندو آب است قرار دارد که بقایاى خرابه‌هاى آن هنوز هم مشاهده می‌شود.ظاهرا یکى از سرداران خسرو انوشیروان به نام بخدک این بنا را ساخته شده است.

علت احداث قلعه آزمودن قدرت نظامى و نشان دادن آن به شاه ساسانى بوده که توسط خود بخدک پیشنهاد شده بود.بناى قلعه بسیار محکم ساخته شده است. آب مورد نیاز قلعه را طبق آثار موجود از چهار فرسنگى طورى به قلعه هدایت مى‌کرده‌اند که غیر از خود بخدک و بعضی از نزدیکان او کسى از سرچشمهٔ این آب اطلاعى نداشته است.منبع:http://fa.

wikipedia.orghttp://emruzi.com/showthread.php?t=1221.