اطلاعات بیشتر


نام مکان:
بوستان ساحلی بوکان
استان:
آذربایجان غربی
شهرستان:
بوکان

معرفی نامه

این پارک در قسمت غربی شهر بوکان در جنوب استان آذربایجان غربی ایران قرار دارد.ویژگییکی از بزرگترین پارک ھای واقع در استان آذربایجان غربی است و در قسمت غربی بوکان قرارگرفته است و بە سەبخش تقسیم شده است که عبارتند از :بخش مجتمع تفریحی بردەرش (کوەسیاە)؛ کوەھی درچندصدقدمی این پارک قراردارد و دارای طبیعت بکر و سرسبزی است. بخش جنوبی پارک ؛ باغ ھای امیرآباد قرارگرفتە اند باغهای معروف آلبالوی امیرآباد هر ساله پذیرای عده زیادی از مردم کردستان است .ھمچنین از حاشیه این پارک رود سیمینه رود عبور می‌کند.

منبع :http://fa.wikipedia.org/.