اطلاعات بیشتر


نام مکان:
رودخانه شیرین بوشهر
استان:
بوشهر
شهرستان:
تنگستان

معرفی نامه

شیرین یک رود فصلی است به طول 70 کیلومتر، ارتفاع سرچشمه 900 متر، ارتفاع ریزشگاه صفر و شیب متوسط 3/1 درصد که حوزه آن خلیج فارس و دریای عمان است. مسیر این رودخانه شمال باختری است و در مسیر خود از شهرستان‌های برازجان و بندر بوشهر عبور می‌کند. این رودخانه در ابتدا از کوه‌های سیاه و مورتلخی واقع در دهستان بوشکان و خور موج در 90 کیلومتری جنوب خاوری بندر بوشهر سرچشمه گرفته و با نام رودخانه اهرم از طریق دره خاوری کوه خور موج به سوی شمال باختری روان می‌شود. در مسیر خود و در روستاهای آشی، مندان، یخ گشی، تونل گرگو، بنیان، پنبه کارو و چم مرزعه، با ریزابه‌های فراوانی که غالبا از کوه‌های خور موج سرازیر شده اند مخلوط شده و با نام رود شیرین نخست از دهستان خاییز و سپس از دهستان اهرم عبور کرده و در ادامه از جنوب شهر اهرم می‌گذرد و دوباره رو به سوی شمال باختری روان می‌شود.

رود شیرین پس از مخلوط شدن با آب دره کره به سوی جنوب باختری تغییر مسیر داده و در خاور بندر بوشهر به خلیج فارس می‌ریزدمنبع :http://camp1.blogfa.com/post-14.aspxhttp://rangarang14.

blogfa.com/post-26.aspx.